Over Christien Smits

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Christien Smits has created 457 blog entries.

Vossen

Bij besluit van 27 december 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan de Faunabeheereenheid ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor het doden van vossen. De Faunabeheereenheid heeft verzocht om de vos onder meer in de nacht met een geweer inclusief hulpmiddelen te bestrijden, in het bijzonder ter bescherming van

2023-09-18T17:47:43+02:0019 september 2023|Nieuwsflits|

Stikstof

Op 5 september jl. is het rapport ‘Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000’ door de Tweede Kamer gepubliceerd, Kamerstukken II 2022/23, 33576, nr. 354. In dit rapport wordt een update gegeven van de kritische depositiewaarden uit 2012 voor stikstof voor de Natura 2000-habitattypen en de (stikstofgevoelige) overige

2023-09-11T14:28:57+02:0012 september 2023|Nieuwsflits|

KDW

Op 31 augustus jl. verscheen de ‘Kamerbrief nieuwe kritische depositiewaarden en actualisatie depositiecijfers’ (kenmerk: DGLGS / 34545059). Enkele bevindingen: De gemiddelde kritische depositiewaarde voor stikstof in Nederland ligt lager dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Wageningen Environmental Research, Planbureau voor de Leefomgeving en Onderzoekscentrum B-WARE. De waarde die aangeeft

2023-09-04T17:22:25+02:005 september 2023|Nieuwsflits|

Bestemmingsplan

Bij besluit van 25 april 2022 heeft de raad van de gemeente Dalfsen het bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan 8e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen" gewijzigd vastgesteld. Het plan maakt op het deel van het perceel met de woonbestemming een extra (tweede) woning mogelijk. In ruil daarvoor wordt onder meer de bestaande ligboxenstal op het perceel gesloopt en

2023-08-28T17:04:09+02:0029 augustus 2023|Nieuwsflits|

Grondspeculatie

De aard en omvang van de problematiek rond speculatieve handel in (landbouw)grond is onduidelijk. Daarom is een uitgebreider onderzoek nodig. Daarvoor zoeken ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de samenwerking met de minister voor Rechtsbescherming, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), het Kadaster, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de

2023-08-01T10:59:25+02:001 augustus 2023|Nieuwsflits|

Fiscale aandachtspunten beëindigingsregelingen

Bij brief van 30 juni jl., door de Tweede Kamer gepubliceerd op 20 juli jl. (Kamerstukken II 2022/23, 32140, nr. 169) informeert de staatssecretaris van Financiën te Tweede Kamer over de aanpak van fiscale aandachtspunten bij beëindigingsregelingen in de agrarische sector. Een belangrijke conclusie is onder meer dat met ingang van 1 januari 2024

2023-07-24T15:17:04+02:0025 juli 2023|Nieuwsflits|

Geur

Op 7 juli jl. (vlak voordat het kabinet viel) informeerde de (demissionair) staatssecretaris van IenW de Tweede Kamer over de uitgangspunten voor aanpassing van de geurregelgeving. Het gaat daarbij zowel om het voorkomen van nieuwe situaties met een onaanvaardbare geurbelasting als het verminderen van bestaande overlast. Enkele punten uit deze brief (kenmerk: IENW/BSK-2023/142712): de standaardwaarden

2023-07-17T16:31:57+02:0018 juli 2023|Nieuwsflits|

Productierechten

Op 4 juni jl. is het ‘Besluit van de Minister voor Natuur en Stikstof van 30 juni 2023, nr. WJZ/ 33366783, tot vaststelling van de marktwaarde van productierecht voor de uitvoering van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie’ in de Staatscourant gepubliceerd, Stcrt. 2023, 18364. In de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie is voorzien dat

2023-07-11T08:50:37+02:0011 juli 2023|Nieuwsflits|

Pachtnormen 2023

Op 30 juni jl. is de ‘Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 juni 2023, nr. WJZ/ 27986467, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling pacht in verband met de vaststelling van de pachtprijzen 2023’ in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2023, nr. 18064). De nieuwe prijzen en percentages gelden vanaf 1 juli 2023.

2023-07-03T14:54:38+02:004 juli 2023|Nieuwsflits|

Geen landbouwakkoord

Bij brief van 23 juni jl. (kenmerk: BPZ / 33065530) stuurt de minister van LNV de Tweede Kamer de laatste versie van het concept-Landbouwakkoord, zoals die op verzoek van de hoofdtafel is afgerond door de onafhankelijk voorzitter. De minister hecht eraan daarbij te benadrukken dat deze teksten geen van de partijen kunnen binden, dat geldt

2023-06-26T16:12:02+02:0027 juni 2023|Nieuwsflits|
Meer berichten laden