Over Christien Smits

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Christien Smits has created 417 blog entries.

GLB

Nederland heeft met de Europese Commissie overeenstemming bereikt over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit NSP beschrijft hoe Nederland vanaf volgend jaar invulling geeft aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De komende jaren krijgen boeren gerichter steun voor activiteiten die bijdragen aan een toekomstbestendige en innovatieve landbouw die in balans is met natuur, milieu en

2022-10-04T09:00:31+02:004 oktober 2022|Nieuwsflits|

Mestboete

Beroep tegen opgelegde bestuurlijke boete vanwege overtreding van de Meststoffenwet. De rechtbank is van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit en met het daarin genoemde NVWA-rapport, voldoende heeft aangetoond dat eiseres de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen met 1.454 kg en de fosfaatgebruiksnorm met 109 kg heeft overschreden. Daarbij heeft verweerder terecht de door eiseres

2022-09-27T09:05:09+02:0027 september 2022|Nieuwsflits|

Didam-arrest en grondruil

Kernvraag is of de provincie met een grondruiltransactie in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel. In het bijzonder gaat het om de vraag of de provincie heeft voldaan aan de eisen die de Hoge Raad in het zogenaamde Didam-arrest heeft gesteld aan een (privaatrechtelijke) verkoop van grond door een overheidslichaam. De voorzieningenrechter beantwoordt dit laatste

2022-09-20T08:18:41+02:0020 september 2022|Nieuwsflits|

Emissiearme stallen

De Raad van State heeft een streep gehaald door natuurvergunningen van drie melkveehouders in de provincie Utrecht met een emissiearme stal. Het betreft twee typen emissiearme stallen in de melkveesector en geen andere emissiearme stalsystemen in deze sector of de pluimvee- en varkenssector. Uit twee wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de stikstofuitstoot uit emissiearme stallen waarschijnlijk hoger

2022-09-13T11:58:55+02:0013 september 2022|Geen onderdeel van een categorie|

Opzegging

Pachter koopt een deel van het perceel los land dat hij op basis van een pachtovereenkomst in gebruik heeft. Vervolgens rest een pachtovereenkomst met betrekking tot een geringe oppervlakte (niet groter dan 1 ha). Op die pachtovereenkomst - zo volgt uit artikel 7:395 lid 1 BW - zijn de in de artikelen 7:367 BW tot

2022-09-06T09:20:39+02:006 september 2022|Nieuwsflits|

Schapen

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 61-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden, een stillegging van zijn onderneming voor 1 jaar en een beroepsverbod van 5 jaar. De man schoot als schapenhouder tekort in de verzorging van zijn schapen. De schapen kregen te weinig voer, er was niet altijd drinkwater en soms liepen ze

2022-08-30T09:05:27+02:0030 augustus 2022|Nieuwsflits|

Verjaring

Verkrijgende of bevrijdende verjaring stuk landbouwgrond; bij ruilverkaveling in 1989 is erfgrens niet vastgelegd of dat de strook grond aan voorganger is toebedeeld en zodoende toen door hem in eigendom is verkregen. artikel 3:99 BW juncto artikel 73 lid 1 van de Overgangswet NBW; verjaringstermijn 10 jaar; onafgebroken bedrijfsmatig gebruik maken van de strook landbouwgrond

2022-08-16T11:13:37+02:0016 augustus 2022|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Prejudiciële vragen over de wijze waarop de overdracht van fosfaatrechten plaatsvindt. Is art. 3:84 BW op de overdracht van die rechten van toepassing of vindt die overdracht plaats volgens een eigen – in de Meststoffenwet geregeld – regime? De vraag rijst in deze zaak omdat degene die als rechthebbende op de fosfaatrechten staat geregistreerd volgens

2022-07-12T11:37:14+02:0012 juli 2022|Nieuwsflits|

Emmisie-arme stallen

In de tussenuitspraak van 31 mei 2022 (ECLI:NL:RBOBR:2022:2252) heeft de rechtbank GS de gelegenheid geboden om de natuurvergunning te verbeteren en hiervoor suggesties gedaan. GS maakt van deze gelegenheid geen gebruik omdat GS in alle zaken over emissie-arme stallen het eindoordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de juistheid van de

2022-07-05T09:41:07+02:005 juli 2022|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Aangekochte fosfaatrechten; beschikkingen werden bij verkopers herzien (verlaagd). Vordering van de koper van de rechten tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad. De slotsom is dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld tegenover Landbouwstart door de fosfaatbeschikkingen van [Verkoper 2] , [Verkoper 3] , [Verkoper 4] en [Verkoper 6] op onjuiste gronden, in strijd met artikel 23 lid

2022-06-28T09:34:35+02:0028 juni 2022|Nieuwsflits|
Meer berichten laden