Over Christien Smits

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Christien Smits has created 430 blog entries.

Derogatie

Nederland moet het hele afbouwpakket voor de derogatie doorvoeren, dat in september 2022 is afgesproken, anders kan Nederland geen gebruik maken van de afbouwvoorwaarden. Dit heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt in een brief aan minister Adema (LNV). Een woordvoerder van de Commissie heeft dit op 20 januari jl. bevestigd. Doordat de Commissie de zaken

2023-01-23T15:38:32+01:0024 januari 2023|Nieuwsflits|

Pacht en Didam

De pachtkamer oordeelt in haar uitspraak van 10 januari 2023 dat ook het verpachten van grond door een overheidsorgaan, net als het uitgeven van gronden in erfpacht, het verhuren van onroerend goed en grondruil onder het bereik van het Didam-arrest valt. De rechter overweegt: ‘In beginsel diende de Gemeente bij de uitgifte van grond

2023-01-17T08:02:57+01:0017 januari 2023|Geen onderdeel van een categorie|

Contractteelt

Tekortkomingen contractteler deels niet komen vast te staan, deels onvoldoende onderbouwd dat schadeplichtig. M.b.t. de gedeeltelijk terechte buitengerechtelijke ontbinding onvoldoende aanknopingspunten voor schatting waardevermindering. Rechtbank Noord-Nederland 30-11-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11221.

2023-01-10T08:55:18+01:0010 januari 2023|Nieuwsflits|

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het kabinet heeft op 9 december besloten om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting niet af te schaffen, maar aan te passen waar nodig, zo blijkt uit de Kamerbrief. Dit is de reactie op het eerder dit jaar verschenen evaluatierapport van het Centraal Planbureau over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en

2022-12-20T08:49:11+01:0020 december 2022|Nieuwsflits|

Staatssteun

Het hof van beroep in Gent heeft de zaak rond de verkoop van 72 percelen landbouwgrond in Nederland aan Bijloke bv nietig verklaard. Bijloke bv kocht de gronden van het Gentse OCMW in 2016 voor 17,5 miljoen euro. Het hof oordeelt dat er sprake is van verboden staatssteun en dat het OCMW van Gent een

2022-12-13T09:42:49+01:0013 december 2022|Nieuwsflits|

Mestboetes

Boetes wegens twee verschillende overtredingen door drie verschillende partijen in de jaren 2012 en 2013 van de Meststoffenwet. De eerste overtreding betreft de manipulatie van (meng)monsters. Uit onderzoek van RIKILT blijkt dat kunstmestkorrels zijn toegevoegd aan de monsters. Ook blijkt uit onderzoek dat het stikstof- en/of fosfaatgehalte van aan- en afgevoerde dierlijke mest niet juist

2022-12-06T08:55:25+01:006 december 2022|Nieuwsflits|

Intrekking natuurvergunning

Deze uitspraak gaat over de afwijzing van een verzoek van eiseres om gedeeltelijke intrekking van een natuurvergunning. Eiseres heeft verzocht om intrekking van een natuurvergunning uit 2016 voor een (nog niet gerealiseerde) stal bij een varkenshouderij in Esbeek omdat er geen passende maatregelen worden genomen om de verslechtering van het nabijgelegen Natura 2000-gebied Kempenland West

2022-11-29T10:23:14+01:0029 november 2022|Nieuwsflits|

Derogatie

In de nieuwe derogatie is voor de jaren 2023 en verder een aantal nieuwe voorwaarden opgenomen, ten opzichte van de vorige beschikkingen. In dat verband is op 17 november jl. een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Stcrt. 2022, 30615) gepubliceerd. Deze wijziging heeft enkel betrekking op het jaar 2022. De derogatie voor de jaren 2023

2022-11-22T08:14:48+01:0022 november 2022|Nieuwsflits|

Uitvoeringsregeling GLB 2023

Op 10 november 2022 is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 november 2022, nr. WJZ/22031065, houdende de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor wat betreft de rechtstreekse betalingen en de conditionaliteiten (Uitvoeringsregeling GLB 2023) gepubliceerd (Stcrt. 2022, 29696). De belangrijkste onderdelen van de regeling zijn de volgende: Basisinkomenssteun voor

2022-11-15T09:46:31+01:0015 november 2022|Nieuwsflits|

Emissiearme stallen

De rechtbank is in drie soortgelijke zaken over natuurvergunningen verleend aan melkrundveehouderijen van oordeel dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat een emissiearm stalsysteem in iedere stal op dezelfde wijze zal presteren en zal blijven presteren. Dit moet beter worden geregeld in de natuurvergunningen, bijvoorbeeld met voorschriften over het soort veevoer, de oppervlakte per

2022-11-01T08:11:56+01:001 november 2022|Nieuwsflits|
Meer berichten laden