De Klachtencommissie Landbouw en Zorg is een landelijke commissie die beslist over klachten van clienten of hun vertegenwoordigers over de zorg bij zorgboeren.
De klachtencommissie heeft een klachtenreglement.

Een klacht kan als volgt bij de klachtencommissie worden ingediend:

Schrijf een brief of E-mail naar de Klachtencommissie Landbouw en Zorg en vermeld daarin:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief.
  • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient.
  • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt.
  • Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Stuur uw brief naar:
Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245
6700 AE Wageningen

Of via e-mail: info@iar.nl

Een klacht kan ook worden ingediend door het sturen van dit formulier.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of uw klacht terecht is en kan ook adviezen geven.

Informatie kan telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181