Hoger beroep van ECLI:NL:RBNHO:2023:738. Art. 7:376 BW. Ontbinding van pachtovereenkomst omdat gepachte niet langer gebruikt voor bedrijfsmatige landbouw. Opfokken van paarden voor dagvergoeding zonder risico voor opfokker is geen veehouderij. Overige activiteiten onvoldoende om van bedrijfsmatige landbouw te spreken. Tekortkoming rechtvaardigt ontbinding. Geen rechtsverwerking. Hof Arnhem-Leeuwarden 23-01-2024, ECLI:NL:GHARL:2024:550.