Deze Geschillencommissie Landbouwzorg behandelt geschillen tussen cliënten en/of hun vertegenwoordigers met zorgboeren die aangesloten zijn bij de Federatie Landbouw en Zorg.

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie vastgelegd in het Regelement Geschillen in de Landbouwzorg.
De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen, bij de Geschillencommissie kunt u bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Een geschil kan als volgt bij de Geschillencommissie worden ingediend:

Stuur een brief of e-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg en vermeld daarin:

  • Naam, adres, telefoonnummer van de cliënt.
  • Naam, adres, telefoonnummer van de wettelijke vertegenwoordiger óf van diegene die de cliënt helpt bij het maken van de brief óf van de persoon of de stichting of de vereniging die het geschil aanhangig maakt.
  • Naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon die het geschil betreft.
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil.
  • Een beschrijving over wat al ondernomen is om tot een oplossing van het geschil te komen.

Stuur uw brief naar:
Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
Geschillencommissie Landbouwzorg
Postbus 245
6700 AE Wageningen

Of via e-mail: info@iar.nl

Een geschil kan ook aanhangig worden gemaakt door het sturen van dit formulier.

De Geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.

Voordat de Geschillencommissie Landbouwzorg uw geschil in behandeling kan nemen moet u eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van uw geschil krijgt u hier meer informatie over. Na een paar weken ontvangt u bericht van de geschillencommissie. De commissie beslist dan wie gelijk heeft in het geschil.

DOCUMENTEN

Jaarverslagen Geschillencommissie Landbouwzorg

Uitspraken Geschillencommissie Landbouwzorg

De Geschillencommissie Landbouwzorg publiceert hier haar uitspraken.
Op dit moment zijn er nog geen uitspraken.