De Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. is een onafhankelijke stichting en heeft ten doel het beslechten van geschillen in de agrarische sfeer door middel van mediation, arbitrage of bindend advies. Geschillen kunnen betrekking hebben op o.a. koop- en verkoop van landbouwproducten, landbouwwerktuigen, loonwerkzaamheden, grondverzet, vennootschaps- en maatschapscontracten.

De Stichting beschikt over een arbitragereglement dat is vastgesteld op 30 maart 2017. Het arbitragebureau van de stichting is ondergebracht bij het Instituut voor Agrarisch Recht.

Bestuur

mr. J.W.M. Post, voorzitter
mr. A. van der Meer, secretaris
mr. ing. H.J. van der Kerkhof, penningmeester

Contact

Postbus 245
6700 AE Wageningen
T 0317 424181
E m.parmet@iar.nl

IBAN NL75 RABO 0319 4458 95
KvK 67542905