Loading...
Home2022-06-22T10:12:22+02:00

NIEUWSFLITS

Fosfaatrechten

Aangekochte fosfaatrechten; beschikkingen werden bij verkopers herzien (verlaagd). Vordering van de koper van de rechten tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad. De slotsom is dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld tegenover Landbouwstart door de fosfaatbeschikkingen van [Verkoper 2] , [Verkoper 3] , [Verkoper 4] en [Verkoper 6] op onjuiste gronden, in strijd met artikel 23 lid 3 Msw, te herzien en daarmee inbreuk te maken op het gerechtvaardigd vertrouwen van Landbouwstart in de juistheid van de fosfaatbeschikkingen, althans het vertrouwen dat deze beschikkingen niet op onrechtmatige wijze zouden worden herzien. De Staat is daarom aansprakelijk voor de schade die Landbouwstart als gevolg hiervan heeft geleden en zal worden veroordeeld tot vergoeding van die schade, nader op te maken bij staat. Rechtbank

MEER NIEUWS

LAATSTE TWEET

BEKIJK ALLE TWEETS

AANKOMENDE CURSUSSEN

IAR cursussen 2022: update per 22-06

In de intensieve 2-daagse cursus Alles over Agro-fiscaliteit komen alle aspecten van de agro-fiscaliteit diepgaand aan de orde.

Op de cursusdag (09:30-16:30 uur) Maatschapscontracten in de landbouw worden de belangrijkste aandachtspunten bij de agrarische maatschap anno 2022 in kaart gebracht en worden suggesties gedaan voor een goede regeling op die punten, mede aan de hand van concrete voorbeelden.

De studiemiddag Pacht (actualiteiten) 2022 is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Centraal staat de recente pachtrechtspraak van afgelopen jaar. Woensdag 5 oktober 2022, Veenendaal. Woensdag 12 oktober 2022, Zwolle.

Tot slot komen in de unieke, intensieve 3-daagse cursus Alles over Pacht alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. Meld u nu aan voor de november-editie van deze cursus (10, 11 en 12 november 2022).

BEKIJK CURSUSOVERZICHT

Online cursusaanbod

Een deel van uw PE-punten behalen via webinars? Dat kan uiteraard ook, met onze webinars over de agro-fiscale aspecten van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting, actualiteiten landinrichting, actualiteiten Natuurschoonwet, Visserijrecht, Natura 2000, het agrarisch ondernemerstestament en verduurzaming met zonnepanelen. Lees hierover meer op onze speciale webinarpagina. U kunt de webinars bestellen via onderstaande button ‘Bekijk onze Webinars’.

Met het volgen van ons online-cursusaanbod kunt u, net als bij onze fysieke cursussen het geval is, PE-punten ontvangen.

BEKIJK ONZE WEBINARS

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Met onderstaande button kunt u zich aanmelden voor een abonnement. De kosten voor een persoonlijk abonnement zijn € 275,– (excl. BTW) per jaar, voor een bedrijfsabonnement (bij 3 of meer gebruikers binnen dezelfde organisatie)
€ 750,– (excl. BTW) per jaar.
Een abonnement wordt voor één jaar afgesloten, u ontvangt hiervoor 52 nieuwbrieven.

Aanmelden voor persoonlijk abonnement
Aanmelden voor bedrijfsabonnement

NIEUW:
TEKSTUITGAVE PACHT / WETGEVING LANDELIJK GEBIED

In deze nieuwe, door het IAR samengestelde, uitgave vindt u de voor uw agrarische praktijk van belang zijnde teksten van de wetgeving op het terrein van pacht en landelijk gebied. De actuele wetteksten zijn integraal opgenomen. Verkrijgbaar vanaf 28 april 2022!

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462499133/pacht-wetgeving-landelijk-gebied

WEBINARS VAN HET IAR

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?

NEEM CONTACT MET ONS OP