Loading...
Home2024-04-19T15:57:14+02:00

NIEUWSFLITS

Evaluatie landbouwvrijstelling

Bij brief van 20 maart jl., door de Tweede Kamer gepubliceerd op 8 april jl., informeert de minister van LNV de Tweede Kamer over het rapport Evaluatie landbouwvrijstelling. De landbouwvrijstelling is geëvalueerd in het kader van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). De vrijstelling is beoordeeld op doeltreffendheid en doelmatigheid, daarbij zijn ook de vragen uit het toetsingskader fiscale regelingen beantwoord. Kamerstukken II 2023/24, 36418, nr. 137.

LAATSTE TWEET

AANKOMENDE CURSUSSEN

IAR cursussen 2024: update per 19-4

Alles over Pacht24 t/m 26 april en 27 t/m 29 november. In deze unieke, intensieve en driedaagse cursus komen alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. Het aantal plaatsen wordt beperkt gehouden vanwege de opzet van de cursus.

Vanwege de op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet wordt u bijgepraat en bijgeschoold in een interactieve cursus over (de juridische aspecten van) kabels en leidingen in de agrarische praktijk op donderdag 27 juni 2024.

2-daage cursus Alles over Agro-fiscaliteit26 en 27 september 2024 – Een unieke, intensieve cursus over de agro-fiscaliteit. Daarin komen alle aspecten van de agro-fiscaliteit diepgaand aan de orde.

De studiemiddagen Pacht (actualiteiten) 2024 zijn gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Centraal staat de recente pachtrechtspraak van afgelopen jaar. Recente wetgeving en literatuur komen ook aan de orde. Tot slot zullen ook de initiatieven en de stand van zaken omtrent het nieuwe pachtrecht uitgebreid worden behandeld. De studiemiddagen vinden plaats op 2 locaties. Op woensdagmiddag 9 oktober 2024 in Vianen en op woensdagmiddag 23 oktober 2024 in Zwolle.

Online cursusaanbod

Een deel van uw PE-punten behalen via webinars? Dat kan uiteraard ook, met onze webinars over de agro-fiscale aspecten van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting, actualiteiten landinrichting, actualiteiten Natuurschoonwet, Visserijrecht, Natura 2000, het agrarisch ondernemerstestament en verduurzaming met zonnepanelen. Lees hierover meer op onze speciale webinarpagina. U kunt de webinars bestellen via onderstaande button ‘Bekijk onze Webinars’.

Met het volgen van onze fysieke cursussen kunt u PE-punten ontvangen.

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Met onderstaande button kunt u zich aanmelden voor een abonnement. De kosten voor een persoonlijk abonnement zijn € 275,– (excl. BTW) per jaar, voor een bedrijfsabonnement (bij 3 of meer gebruikers binnen dezelfde organisatie)
€ 750,– (excl. BTW) per jaar.
Een abonnement wordt voor één jaar afgesloten, u ontvangt wekelijks een nieuwsbrief.

HET TIJDSCHRIFT VOOR AGRARISCH RECHT

Wilt u zich abonneren op het Tijdschrift voor Agrarisch Recht?

Met dit aanmeldformulier kunt u zich aanmelden bij onze nieuwe uitgever, AUP (Amsterdam University Press), voor een abonnement op het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

Nu leverbaar: Pacht / Wetgeving landelijk gebied, editie 2024!

Deze tekstuitgave bevat een bundeling van de belangrijkste wetten, besluiten en (uitvoerings)regelingen over het agrarisch grondgebruik en de inrichting van het landelijk gebied en biedt daarmee het kompas voor de talrijke juridische kwesties en aspecten op het gebied van het agrarisch recht.
Klik hier om te bestellen.

WEBINARS VAN HET IAR

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?