Loading...
Home2022-11-28T09:45:22+01:00

NIEUWSFLITS

Intrekking natuurvergunning

Deze uitspraak gaat over de afwijzing van een verzoek van eiseres om gedeeltelijke intrekking van een natuurvergunning. Eiseres heeft verzocht om intrekking van een natuurvergunning uit 2016 voor een (nog niet gerealiseerde) stal bij een varkenshouderij in Esbeek omdat er geen passende maatregelen worden genomen om de verslechtering van het nabijgelegen Natura 2000-gebied Kempenland West te voorkomen. Het college denkt dat er voldoende andere passende maatregelen (zullen) worden genomen zodat intrekking van de natuurvergunning niet nodig is. De rechtbank vindt dat het college daarover niet genoeg duidelijkheid heeft geboden. Het college heeft niet duidelijk gemaakt binnen welk tijdpad op grond van artikel 1.12b van de Wet natuurbescherming (Wnb) landelijke maatregelen zullen worden uitgevoerd om de verslechtering van Natura 2000-gebied Kempenland

MEER NIEUWS

LAATSTE TWEET

BEKIJK ALLE TWEETS

AANKOMENDE CURSUSSEN

IAR cursussen 2022/2023: update per 28-11

Op vrijdag 2 december 2022 de intensieve studiedag Alles over Mestbeleid. Hierin komen actuele ontwikkelingen in de regelgeving inzake meststoffen en fosfaatrechten aan de orde.

Op vrijdag 13 januari 2023 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. De inschrijving is geopend en aanmelden is vanaf heden mogelijk.

De Basiscursus Agrarisch Recht 2023 bestaat uit 10 bijeenkomsten startend in maart 2023 en eindigend in juli 2023.

Alles over Pacht 2023 – in deze unieke, intensieve en driedaagse cursus komen alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. Het is mogelijk om u aan te melden voor cursus in mei (25, 26 en 27 mei 2023) of in november (9, 10 en 11 november 2023).

BEKIJK CURSUSOVERZICHT

Online cursusaanbod

Een deel van uw PE-punten behalen via webinars? Dat kan uiteraard ook, met onze webinars over de agro-fiscale aspecten van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting, actualiteiten landinrichting, actualiteiten Natuurschoonwet, Visserijrecht, Natura 2000, het agrarisch ondernemerstestament en verduurzaming met zonnepanelen. Lees hierover meer op onze speciale webinarpagina. U kunt de webinars bestellen via onderstaande button ‘Bekijk onze Webinars’.

Met het volgen van ons online-cursusaanbod kunt u, net als bij onze fysieke cursussen het geval is, PE-punten ontvangen.

BEKIJK ONZE WEBINARS

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Met onderstaande button kunt u zich aanmelden voor een abonnement. De kosten voor een persoonlijk abonnement zijn € 275,– (excl. BTW) per jaar, voor een bedrijfsabonnement (bij 3 of meer gebruikers binnen dezelfde organisatie)
€ 750,– (excl. BTW) per jaar.
Een abonnement wordt voor één jaar afgesloten, u ontvangt hiervoor 52 nieuwbrieven.

Aanmelden voor persoonlijk abonnement
Aanmelden voor bedrijfsabonnement

BELANGRIJK NIEUWS OVER
HET TIJDSCHRIFT VOOR AGRARISCH RECHT

Wilt u het Tijdschrift voor Agrarisch Recht vanaf 1 januari 2023 (blijven) ontvangen?

Met dit aanmeldformulier kunt u zich aanmelden bij onze nieuwe uitgever, AUP (Amsterdam University Press), voor een abonnement op het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

Meer informatie

WEBINARS VAN HET IAR

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?

NEEM CONTACT MET ONS OP