Loading...
Home2022-10-03T10:35:58+02:00

NIEUWSFLITS

GLB

Nederland heeft met de Europese Commissie overeenstemming bereikt over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit NSP beschrijft hoe Nederland vanaf volgend jaar invulling geeft aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De komende jaren krijgen boeren gerichter steun voor activiteiten die bijdragen aan een toekomstbestendige en innovatieve landbouw die in balans is met natuur, milieu en klimaat. Tussen 2023 en 2027 is hiervoor zo’n € 4,7 miljard beschikbaar voor Nederlandse boeren.

De meest in het oog springende verandering is de nieuwe eco-regeling. Agrariërs kunnen uit ruim 20 eco-activiteiten kiezen om toe te passen op hun bedrijf. Deze variëren van het beheren van houtwallen en het toepassen van kruidenrijke akkerranden tot het telen van eitwitgewassen. Hiervoor kunnen zij een vergoeding ontvangen van ca

MEER NIEUWS

LAATSTE TWEET

BEKIJK ALLE TWEETS

AANKOMENDE CURSUSSEN

IAR cursussen 2022/2023: update per 03-10

Op de cursusdag (09:30-16:30 uur) Maatschapscontracten in de landbouw worden de belangrijkste aandachtspunten bij de agrarische maatschap anno 2022 in kaart gebracht en worden suggesties gedaan voor een goede regeling op die punten, mede aan de hand van concrete voorbeelden.

De studiemiddag Pacht (actualiteiten) 2022 is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Centraal staat de recente pachtrechtspraak van afgelopen jaar. Woensdag 5 oktober 2022, Veenendaal. Woensdag 12 oktober 2022, Zwolle.

Het IAR en de NVR slaan wederom de handen ineen en organiseren ook dit jaar, als opvolger van de bij de NVR-leden bekende ‘terugkomdag’, op vrijdag 18 november 2022 de Actualiteitendag Grondverwerving en Schadevergoedingen.

Op vrijdag 2 december 2022 de intensieve studiedag Alles over Mestbeleid. Hierin komen actuele ontwikkelingen in de regelgeving inzake meststoffen en fosfaatrechten aan de orde.

SAVE THE DATE: ACTUALITEITENDAG AGRARISCH RECHT 2023, vrijdag 13 januari 2023

De Basiscursus Agrarisch Recht 2023 bestaat uit 10 bijeenkomsten startend in maart 2023 en eindigend in juli 2023.

BEKIJK CURSUSOVERZICHT

Online cursusaanbod

Een deel van uw PE-punten behalen via webinars? Dat kan uiteraard ook, met onze webinars over de agro-fiscale aspecten van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting, actualiteiten landinrichting, actualiteiten Natuurschoonwet, Visserijrecht, Natura 2000, het agrarisch ondernemerstestament en verduurzaming met zonnepanelen. Lees hierover meer op onze speciale webinarpagina. U kunt de webinars bestellen via onderstaande button ‘Bekijk onze Webinars’.

Met het volgen van ons online-cursusaanbod kunt u, net als bij onze fysieke cursussen het geval is, PE-punten ontvangen.

BEKIJK ONZE WEBINARS

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Met onderstaande button kunt u zich aanmelden voor een abonnement. De kosten voor een persoonlijk abonnement zijn € 275,– (excl. BTW) per jaar, voor een bedrijfsabonnement (bij 3 of meer gebruikers binnen dezelfde organisatie)
€ 750,– (excl. BTW) per jaar.
Een abonnement wordt voor één jaar afgesloten, u ontvangt hiervoor 52 nieuwbrieven.

Aanmelden voor persoonlijk abonnement
Aanmelden voor bedrijfsabonnement

NIEUW:
TEKSTUITGAVE PACHT / WETGEVING LANDELIJK GEBIED

In deze nieuwe, door het IAR samengestelde, uitgave vindt u de voor uw agrarische praktijk van belang zijnde teksten van de wetgeving op het terrein van pacht en landelijk gebied. De actuele wetteksten zijn integraal opgenomen. Verkrijgbaar vanaf 28 april 2022!

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462499133/pacht-wetgeving-landelijk-gebied

WEBINARS VAN HET IAR

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?

NEEM CONTACT MET ONS OP