Loading...
Home2023-05-12T12:51:00+02:00

NIEUWSFLITS

Ontbinding pachtovereenkomst

De Princepeel verpacht ongeveer 5 ha aan de pachter. De pachter heeft gevraagd of zijn echtgenote en zoon medepachters mogen worden. De Princepeel heeft dat geweigerd en daarna heeft de pachter de medepacht bij de pachtkamer gevorderd. De Princepeel heeft een tegenvordering ingesteld om de pachtovereenkomst te laten ontbinden of beëindigen. Het hof oordeelt dat de echtgenote en zoon allebei onvoldoende waarborgen kunnen bieden voor een behoorlijke bedrijfsvoering en wijst de vorderingen van de pachter af. Omdat de pachter zelf onvoldoende betrokken is of kan zijn bij de bedrijfsvoering, ontbindt het hof de pachtovereenkomst. Hof Arnhem-Leeuwarden, 16-05-2023, ECLI:NL:GHARL:2023:4234.

LAATSTE TWEET

AANKOMENDE CURSUSSEN

IAR cursussen 2023: update per 12-5

In samenwerking met de Provincie Zeeland organiseert het IAR op 14 juni en 15 juni 2023 de Tweedaagse cursus ‘Dilemma’s in de Zuidwestelijke Delta’. De cursus is ook als losse dagen te volgen.  Diverse sprekers, vanuit onderwijs, wetenschap en praktijk zullen u informeren en activeren.

Natuurschoonwet (NSW) – Voorwaarden, fiscale faciliteiten, actualiteiten en meerdonderdag 22 juni 2023 – In deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de vraag wanneer een landgoed als zodanig kan worden gerangschikt, al dan niet opengesteld.

Alles over Geur voor de agrarisch specialistvrijdag 23 juni 2023 – De cursus is bedoeld voor agrarisch adviseurs, medewerkers van gemeenten en provincies, juristen en beleidsmakers. Kortom: iedereen die betrokken is bij en/of te maken heeft met geurbeleid.

Tijdens de cursus Maatschapscontracten in de landbouwwoensdag 4 oktober – worden de belangrijkste aandachtspunten bij de agrarische maatschap in kaart gebracht en suggesties gedaan voor een goede regeling op die punten, mede aan de hand van concrete voorbeelden.

Pacht (actualiteiten) 2023 – deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Centraal staat de recente pachtrechtspraak van afgelopen jaar. Recente wetgeving en literatuur komen ook aan de orde. Woensdag 11 oktober in Vianen en woensdag 18 oktober in Zwolle.

Alles over Agro-fiscaliteit23 en 24 november 2023 – Een unieke, intensieve cursus over de agro-fiscaliteit. Daarin komen alle aspecten van de agro-fiscaliteit diepgaand aan de orde.

Online cursusaanbod

Een deel van uw PE-punten behalen via webinars? Dat kan uiteraard ook, met onze webinars over de agro-fiscale aspecten van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting, actualiteiten landinrichting, actualiteiten Natuurschoonwet, Visserijrecht, Natura 2000, het agrarisch ondernemerstestament en verduurzaming met zonnepanelen. Lees hierover meer op onze speciale webinarpagina. U kunt de webinars bestellen via onderstaande button ‘Bekijk onze Webinars’.

Met het volgen van ons online-cursusaanbod kunt u, net als bij onze fysieke cursussen het geval is, PE-punten ontvangen.

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Met onderstaande button kunt u zich aanmelden voor een abonnement. De kosten voor een persoonlijk abonnement zijn € 275,– (excl. BTW) per jaar, voor een bedrijfsabonnement (bij 3 of meer gebruikers binnen dezelfde organisatie)
€ 750,– (excl. BTW) per jaar.
Een abonnement wordt voor één jaar afgesloten, u ontvangt wekelijks een nieuwsbrief.

BELANGRIJK NIEUWS OVER
HET TIJDSCHRIFT VOOR AGRARISCH RECHT

Wilt u het Tijdschrift voor Agrarisch Recht vanaf 1 januari 2023 (blijven) ontvangen?

Met dit aanmeldformulier kunt u zich aanmelden bij onze nieuwe uitgever, AUP (Amsterdam University Press), voor een abonnement op het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

WEBINARS VAN HET IAR

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?