Loading...
Home 2020-09-18T12:07:54+02:00

NIEUWSFLITS

Nertsen

De Regeling maatregelen Sars-CoV-2 bij nertsen is gewijzigd (Stcrt. 2020, nr. 48249). Het betreft de wekelijkse inzending van kadavers voor de early warning en de covergisting. Intussen is besloten om de nertsenhouderij vervroegd te beëindigen. Het kabinet zal met spoed wetgeving voorbereiden op basis waarvan het houden van nertsen op korte termijn moet worden beëindigd. Daarbij acht het kabinet van belang dat de afgelopen maanden de maatschappelijke onrust over de besmettingen op de nertsenbedrijven verder is toegenomen. Streven is dat de wet in elk geval voor het nieuwe fokseizoen (dat normaliter in maart begint) in werking kan treden. Het ligt voor de hand dat pelsdierhouders de huidige productiecyclus, die omstreeks 1 december aanstaande eindigt, zullen afmaken.

MEER NIEUWS

AANKOMENDE CURSUSSEN

Het najaar door met het IAR

Kom 30 september naar onze cursus PAS en fosfaatrechten. Uiteraard wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken op het gebied van het pachtrecht. De studiemiddagen Pacht Pacht in Utrecht (14 oktober) en Zwolle (21 oktober) mag u dan ook niet missen! Verder organiseren wij op 26 november een studiemiddag over Versnipperd grondgebruik, wordt u op 3 december bijgepraat over het onderwerp Grondinstrumentarium en kunt u op 8 september uw kennis op het gebied van Kabels en leidingen bijspijkeren. Tot slot organiseren wij op 17 december 2020 voor de tweede keer dit jaar de populaire cursus Burenrecht.

BEKIJK CURSUSOVERZICHT

Online cursusaanbod

In de zomer doorstuderen? Dat kan uiteraard ook, met onze webinars (o.a. over grondinstrumentarium, actualiteiten landinrichting, fiscaal agrarisch recht en actualiteiten Natuurschoonwet. Lees hierover meer op onze speciale webinarpagina. U kunt de webinars bestellen via onderstaande button ‘Bekijk onze Webinars’.

Met het volgen van ons online-cursusaanbod kunt u, net als bij onze fysieke cursussen het geval is, PE-punten ontvangen.

BEKIJK ONZE WEBINARS

LAATSTE TWEET

BEKIJK ALLE TWEETS

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?

NEEM CONTACT MET ONS OP