Loading...
Home2021-09-01T14:27:48+02:00

NIEUWSFLITS

Vastlegging pacht

Pachter (appellant) heeft percelen land geliberaliseerd gepacht voor de duur van twee jaar. Daarna zijn pachter en verpachter een vennootschap onder firma (vof) aangegaan. Volgens appellant is daarbij de pachtverhouding onveranderd voortgezet en hij vordert vastlegging van een reguliere pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat het aangaan van de vof slechts een fiscale constructie was en dat de civielrechtelijke rechtsverhouding tussen pachter en verpachter inderdaad (vrijwel) ongewijzigd is voortgezet. Het hof legt een reguliere pachtovereenkomst vast. Hof Arnhem-Leeuwarden 13-07-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6764

Partijen strijden over de vraag of appellant pachter is van twee percelen van verpachter. De pachtkamer heeft geoordeeld dat appellant wel pachter is van het ene perceel maar niet meer van het andere. Het hof oordeelt in dit tussenarrest

MEER NIEUWS

AANKOMENDE CURSUSSEN

Het nieuwe (cursus)seizoen van het IAR!

Nu de vakantieperiode ten einde is, is het tijd om na te denken over het op peil houden van uw agrarisch-rechtelijke kennis. Het IAR voorziet graag in deze behoefte met een interessant, actueel en veelzijdig najaarsaanbod. Zo organiseren wij op twee locaties cursus Pacht Actualiteiten (Vianen / Zwolle). Maar ook kennis over de Natuurschoonwet, Burenrecht en Versnipperd grondgebruik (2.0) staat op ons (najaars)programma. De cursusmiddag ‘Actualiteiten grondverwerving en schadevergoedingen’ staat gepland op 2 december a.s. en is nog in ontwikkeling. Tot slot bevelen wij de nieuwe tweedaagse cursus Alles over Agro-fiscaliteit van harte bij u aan.

Al onze cursussen voldoen aan de Corona-
maatregelen van de overheid. U bent dus van harte welkom op alle door ons georganiseerde bijeenkomsten.

BEKIJK CURSUSOVERZICHT

Online cursusaanbod

Een deel van uw PE-punten behalen via webinars? Dat kan uiteraard ook, met onze webinars over de agro-fiscale aspecten van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting, actualiteiten landinrichting, actualiteiten Natuurschoonwet, Visserijrecht, Natura 2000, het agrarisch ondernemerstestament en verduurzaming met zonnepanelen. Lees hierover meer op onze speciale webinarpagina. U kunt de webinars bestellen via onderstaande button ‘Bekijk onze Webinars’.

Met het volgen van ons online-cursusaanbod kunt u, net als bij onze fysieke cursussen het geval is, PE-punten ontvangen.

BEKIJK ONZE WEBINARS

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Met onderstaande button kunt u zich aanmelden voor een abonnement. De kosten voor een persoonlijk abonnement zijn € 275,– (excl. BTW) per jaar, voor een bedrijfsabonnement (bij 3 of meer gebruikers binnen dezelfde organisatie)
€ 750,– (excl. BTW) per jaar.
Een abonnement wordt voor één jaar afgesloten, u ontvangt hiervoor 52 nieuwbrieven.

Aanmelden voor persoonlijk abonnement
Aanmelden voor bedrijfsabonnement

WEBINARS VAN HET IAR

ACTUALITEITENDAG
AGRARISCH RECHT 2021

LAATSTE TWEET

BEKIJK ALLE TWEETS

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?

NEEM CONTACT MET ONS OP