Loading...
Home2022-07-20T10:02:04+02:00

NIEUWSFLITS

Zorgboerderij

Kwalificatie pachtovereenkomst als bedoeld in artikel 7:311 BW. Zorgboerderij levert geen bedrijfsmatige landbouw op. De agrarische activiteiten zijn beperkt en zijn zowel feitelijk als qua gerealiseerde omzet onderschikt aan de zorgverlenende activiteiten. Het telen van gewassen en het houden van vee geschiedt primair ten behoeve van de zorg en niet omwille van daarmee te genereren winst. De gedane investeringen moeten dan ook worden beschouwd als te zijn gericht op de zorgonderneming. Een geslaagd beroep op de cultuurgrondvrijstelling van art. 15.1.q Wbr doet aan dit oordeel niet af. Rechtbank Midden-Nederland 03-08-2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3125.

 

MEER NIEUWS

LAATSTE TWEET

BEKIJK ALLE TWEETS

AANKOMENDE CURSUSSEN

IAR cursussen 2022: update per 18-07

In de intensieve 2-daagse cursus Alles over Agro-fiscaliteit komen alle aspecten van de agro-fiscaliteit diepgaand aan de orde.

Op de cursusdag (09:30-16:30 uur) Maatschapscontracten in de landbouw worden de belangrijkste aandachtspunten bij de agrarische maatschap anno 2022 in kaart gebracht en worden suggesties gedaan voor een goede regeling op die punten, mede aan de hand van concrete voorbeelden.

De studiemiddag Pacht (actualiteiten) 2022 is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Centraal staat de recente pachtrechtspraak van afgelopen jaar. Woensdag 5 oktober 2022, Veenendaal. Woensdag 12 oktober 2022, Zwolle.

In de unieke, intensieve 3-daagse cursus Alles over Pacht alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. Meld u nu aan voor de november-editie van deze cursus (10, 11 en 12 november 2022).

Tot slot organiseren wij op vrijdag 2 december 2022 de intensieve studiedag Alles over Mestbeleid. Hierin komen actuele ontwikkelingen in de regelgeving inzake meststoffen en fosfaatrechten aan de orde.

SAVE THE DATE: ACTUALITEITENDAG AGRARISCH RECHT 2023, vrijdag 13 januari 2023

BEKIJK CURSUSOVERZICHT

Online cursusaanbod

Een deel van uw PE-punten behalen via webinars? Dat kan uiteraard ook, met onze webinars over de agro-fiscale aspecten van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting, actualiteiten landinrichting, actualiteiten Natuurschoonwet, Visserijrecht, Natura 2000, het agrarisch ondernemerstestament en verduurzaming met zonnepanelen. Lees hierover meer op onze speciale webinarpagina. U kunt de webinars bestellen via onderstaande button ‘Bekijk onze Webinars’.

Met het volgen van ons online-cursusaanbod kunt u, net als bij onze fysieke cursussen het geval is, PE-punten ontvangen.

BEKIJK ONZE WEBINARS

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Met onderstaande button kunt u zich aanmelden voor een abonnement. De kosten voor een persoonlijk abonnement zijn € 275,– (excl. BTW) per jaar, voor een bedrijfsabonnement (bij 3 of meer gebruikers binnen dezelfde organisatie)
€ 750,– (excl. BTW) per jaar.
Een abonnement wordt voor één jaar afgesloten, u ontvangt hiervoor 52 nieuwbrieven.

Aanmelden voor persoonlijk abonnement
Aanmelden voor bedrijfsabonnement

NIEUW:
TEKSTUITGAVE PACHT / WETGEVING LANDELIJK GEBIED

In deze nieuwe, door het IAR samengestelde, uitgave vindt u de voor uw agrarische praktijk van belang zijnde teksten van de wetgeving op het terrein van pacht en landelijk gebied. De actuele wetteksten zijn integraal opgenomen. Verkrijgbaar vanaf 28 april 2022!

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462499133/pacht-wetgeving-landelijk-gebied

WEBINARS VAN HET IAR

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?

NEEM CONTACT MET ONS OP