Loading...
Home2023-03-15T13:28:54+01:00

NIEUWSFLITS

Rekenmodel AERIUS

Vordering Stichting Stikstof Claim en maten varkenshouderij over de AERIUS Calculator afgewezen, omdat niet de Staat maar Gedeputeerde Staten deze module gebruikt bij het beoordelen van natuurvergunningsaanvragen. Ook als bedoeld is te vorderen dat de AERIUS Calculator tijdelijk niet wordt gebruikt bij het beoordelen van aanvragen van een natuurvergunning en dat de Staat deze aanpast, wordt de vordering afgewezen. Het gebruik van de AERIUS Calculator is voorgeschreven in een ministeriele regeling. Toewijzing van de aldus begrepen vordering vereist dat artikel 2.1 van die Regeling tijdelijk buiten werking wordt gesteld.
Volgens vaste rechtspraak heeft de rechter in kort geding alleen bij een onmiskenbaar onverbindende regeling de bevoegdheid om die Regeling buiten werking te stellen. In deze procedure kan niet worden vastgesteld dat

LAATSTE TWEET

AANKOMENDE CURSUSSEN

IAR cursussen 2023: update per 15-3

Alles over Pacht 2023 – in deze unieke, intensieve en driedaagse cursus komen alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. Het is nog mogelijk om u aan te melden voor de cursus in november (9, 10 en 11 november 2023). De cursus in mei is vol.

Natuurschoonwet (NSW) – Voorwaarden, fiscale faciliteiten, actualiteiten en meerdonderdag 22 juni 2023 – In deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de vraag wanneer een landgoed als zodanig kan worden gerangschikt, al dan niet opengesteld.

Alles over Agro-fiscaliteit23 en 24 september 2023 – Een unieke, intensieve cursus over de agro-fiscaliteit. Daarin komen alle aspecten van de agro-fiscaliteit diepgaand aan de orde.

Tijdens de cursus Maatschapscontracten in de landbouwwoensdag 4 oktober – worden de belangrijkste aandachtspunten bij de agrarische maatschap in kaart gebracht en suggesties gedaan voor een goede regeling op die punten, mede aan de hand van concrete voorbeelden.

Online cursusaanbod

Een deel van uw PE-punten behalen via webinars? Dat kan uiteraard ook, met onze webinars over de agro-fiscale aspecten van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting, actualiteiten landinrichting, actualiteiten Natuurschoonwet, Visserijrecht, Natura 2000, het agrarisch ondernemerstestament en verduurzaming met zonnepanelen. Lees hierover meer op onze speciale webinarpagina. U kunt de webinars bestellen via onderstaande button ‘Bekijk onze Webinars’.

Met het volgen van ons online-cursusaanbod kunt u, net als bij onze fysieke cursussen het geval is, PE-punten ontvangen.

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Met onderstaande button kunt u zich aanmelden voor een abonnement. De kosten voor een persoonlijk abonnement zijn € 275,– (excl. BTW) per jaar, voor een bedrijfsabonnement (bij 3 of meer gebruikers binnen dezelfde organisatie)
€ 750,– (excl. BTW) per jaar.
Een abonnement wordt voor één jaar afgesloten, u ontvangt wekelijks een nieuwsbrief.

BELANGRIJK NIEUWS OVER
HET TIJDSCHRIFT VOOR AGRARISCH RECHT

Wilt u het Tijdschrift voor Agrarisch Recht vanaf 1 januari 2023 (blijven) ontvangen?

Met dit aanmeldformulier kunt u zich aanmelden bij onze nieuwe uitgever, AUP (Amsterdam University Press), voor een abonnement op het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

WEBINARS VAN HET IAR

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?