Loading...
Home 2020-04-16T09:28:35+02:00

NIEUWSFLITS

Fipronil

De slotsom is dat Chickfriend c.s. toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen haar en de individuele pluimveehouders gesloten overeenkomsten en dat er causaal verband bestaat tussen deze toerekenbare tekortkoming en de door de pluimveehouders geleden schade. Chickfriend c.s. dient deze schade ook te vergoeden. Dat de pluimveehouders mogelijk schade hebben geleden als gevolg van het handelen van Chickfriend c.s. heeft [gezamenlijke eisers] meer dan voldoende aannemelijk gemaakt, hetgeen volgens vaste rechtspraak (ruim) voldoende is voor toewijzing van schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. De rechtbank wijst in dit verband op de navolgende, niet weersproken stellingen van [gezamenlijke eisers]. De pluimveehouders zijn door de NVWA geblokkeerd, waardoor ze geen eieren, mest en

MEER NIEUWS

AANKOMENDE CURSUSSEN

COVID-19 maatregelen

Eén van de maatregelen die de overheid in de aanpak van het Coronavirus heeft genomen is dat alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn. In verband hiermee kunnen onze cursussen, die gepland staan tot 1 juni, niet doorgaan. De cursussen worden verschoven naar het najaar of worden in digitale vorm aangeboden.

Wat gebeurt er met mijn inschrijving?

Indien u al staat ingeschreven voor een cursus ontvangt u hierover uiteraard nader persoonlijk bericht.

Zodra het weer mogelijk is, zullen wij ons reguliere cursusaanbod hervatten.

BEKIJK CURSUSOVERZICHT

LAATSTE TWEET

BEKIJK ALLE TWEETS

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?

NEEM CONTACT MET ONS OP