Loading...
Home2021-01-19T09:02:11+01:00

NIEUWSFLITS

Pachtontbinding

Verpachter wil de pachtovereenkomsten laten ontbinden omdat de pachter de verschuldigde pacht niet betaalt, de exploitatie aan anderen overlaat, geen landbouwbedrijf meer heeft en de directeur van verpachter heeft bedreigd. De pachter betwist dat. Verpachter mag bewijzen dat pachter tekortschiet omdat hij geen agrarische onderneming meer drijft met het gepachte en/of het gepachte niet als goed pachter gebruikt door het aan derden in gebruik te verstrekken of onder te verpachten en van de omvang van het mondeling en schriftelijk verpachte. Na getuigenverhoor wijst het hof een gedeeltelijke ontbinding toe. Hof Arnhem-Leeuwarden 22-12-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:10665

MEER NIEUWS

AANKOMENDE CURSUSSEN

De winter door met het IAR!

In de periode van maart 2021 t/m juni 2021 starten wij onze Basiscursus Agrarisch Recht.

Donderdag 8 april, vrijdag 9 april en zaterdag 10 april 2021 organiseren wij wederom onze 3-daagse cursus Alles over Pacht.

Al onze cursussen voldoen aan de Coronamaatregelen van de overheid. U bent dus, ook de komende maanden, van harte welkom op alle door ons georganiseerde bijeenkomsten.

BEKIJK CURSUSOVERZICHT

Online cursusaanbod

In de wintermaanden ook doorstuderen? Dat kan uiteraard ook, met onze webinars over actualiteiten landinrichting, fiscaal agrarisch recht, actualiteiten Natuurschoonwet, Visserijrecht en Natura 2000. Lees hierover meer op onze speciale webinarpagina. U kunt de webinars bestellen via onderstaande button ‘Bekijk onze Webinars’.

Met het volgen van ons online-cursusaanbod kunt u, net als bij onze fysieke cursussen het geval is, PE-punten ontvangen.

BEKIJK ONZE WEBINARS

LAATSTE TWEET

BEKIJK ALLE TWEETS

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?

NEEM CONTACT MET ONS OP