Loading...
Home2023-09-20T15:30:37+02:00

NIEUWSFLITS

Vossen

Bij besluit van 27 december 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan de Faunabeheereenheid ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor het doden van vossen. De Faunabeheereenheid heeft verzocht om de vos onder meer in de nacht met een geweer inclusief hulpmiddelen te bestrijden, in het bijzonder ter bescherming van broedende weidevogels. Dat verzoek wordt door de Afdeling niet alleen aangemerkt als een verzoek om afwijkend gebruik van het geweer, maar ook als een verzoek om ontheffing van het verbod om de vos te doden en daarbij het geweer als middel aan te wijzen. De Afdeling oordeelt in deze uitspraak dat dit een verzoek om een ontheffing op grond van artikel 3.17, eerste lid, van

LAATSTE TWEET

AANKOMENDE CURSUSSEN

IAR cursussen 2023: update per 20-9

Tijdens de cursus Maatschapscontracten in de landbouwwoensdag 4 oktober – worden de belangrijkste aandachtspunten bij de agrarische maatschap in kaart gebracht en suggesties gedaan voor een goede regeling op die punten, mede aan de hand van concrete voorbeelden.

Op vrijdag 13 oktober 2023 kunt u zich op de hoogte stellen van de inhoud van de nieuwe Omgevingswet en de consequenties die deze wet voor uw agrarische (vastgoed)praktijk heeft, door u aan te melden voor onze cursus Agrarische aspecten van de Omgevingswet.

Pacht (actualiteiten) 2023 – deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Centraal staat de recente pachtrechtspraak van afgelopen jaar. Recente wetgeving en literatuur komen ook aan de orde. Woensdag 11 oktober in Vianen en woensdag 18 oktober in Zwolle.

Op 16 en 17 november 2023 organiseert het Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater Grondbeleid Adviesbureau opnieuw de intensieve 2-daagse cursus Alles over (Agrarisch) Grondbeleid voor de transitie van het Landelijk gebied. De cursus is primair bedoeld om u als adviseur in het Landelijk gebied in de gelegenheid te stellen op de transitie te reageren en te anticiperen.

Op donderdag 30 november 2023 slaan het IAR en de NVR wederom de handen ineen en organiseren ook dit jaar de Actualiteitendag Grondverwerving en Schadevergoedingen.

Op donderdag 7 december 2023 organiseert het Instituut voor Agrarisch Recht een intensieve studiedag Alles over Mestbeleid over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving inzake meststoffen en fosfaatrechten.

Online cursusaanbod

Een deel van uw PE-punten behalen via webinars? Dat kan uiteraard ook, met onze webinars over de agro-fiscale aspecten van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting, actualiteiten landinrichting, actualiteiten Natuurschoonwet, Visserijrecht, Natura 2000, het agrarisch ondernemerstestament en verduurzaming met zonnepanelen. Lees hierover meer op onze speciale webinarpagina. U kunt de webinars bestellen via onderstaande button ‘Bekijk onze Webinars’.

Met het volgen van ons online-cursusaanbod kunt u, net als bij onze fysieke cursussen het geval is, PE-punten ontvangen.

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Met onderstaande button kunt u zich aanmelden voor een abonnement. De kosten voor een persoonlijk abonnement zijn € 275,– (excl. BTW) per jaar, voor een bedrijfsabonnement (bij 3 of meer gebruikers binnen dezelfde organisatie)
€ 750,– (excl. BTW) per jaar.
Een abonnement wordt voor één jaar afgesloten, u ontvangt wekelijks een nieuwsbrief.

BELANGRIJK NIEUWS OVER
HET TIJDSCHRIFT VOOR AGRARISCH RECHT

Wilt u het Tijdschrift voor Agrarisch Recht vanaf 1 januari 2023 (blijven) ontvangen?

Met dit aanmeldformulier kunt u zich aanmelden bij onze nieuwe uitgever, AUP (Amsterdam University Press), voor een abonnement op het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

WEBINARS VAN HET IAR

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?