Nieuws 2018-09-21T13:48:39+00:00

Fosfaatrechten

17 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Fosfaatrechten

De Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht is in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2019, 212). De wet is op 13 juni 2019 in werking getreden.

PAS

17 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor PAS

Een eerste reactie van de minister op de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS is te vinden in Kamerstukken II, 2018/19, 32670, nr. 146. Veel is er nog niet te melden, behalve dat ook de minister vindt dat de uitspraak duidelijk

Pachtprijzen

17 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Pachtprijzen

De nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2019 van kracht worden zijn naar de Tweede Kamer gestuurd

Fosfaatrechten

11 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Fosfaatrechten

Bedrijfsovername. Het College is van oordeel dat, nu dit volgt uit de toelichting bij de wet, verweerder

Meld u aan voor de nieuwsbrief