Nieuws 2018-07-02T20:39:18+00:00

Natuurbeheerplan

17 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Natuurbeheerplan

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat [appellant] geen belanghebbende is bij het besluit van 12 december 2016. Het rechtsgevolg van een natuurbeheerplan is dat daarbij wordt bepaald welke subsidies ingevolge de in de bijlage genoemde subsidieregelingen voor de in het plan opgenomen percelen kunnen worden aangevraagd. Alleen het belang van degenen die tot de kring van mogelijke aanvragers behoren en van degenen die er bezwaar tegen hebben dat zij niet tot die kring behoren, omdat hun percelen ten onrechte niet

Belemmeringenwet privaatrecht

17 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Belemmeringenwet privaatrecht

Formele rechtskracht. Afgegeven is een gedoogbeschikking ingevolge artikel 2 Belemmeringenwet privaatrecht. Die beschikking betreft een zogenaamd “afsluiterschema”. Dat is een ondergronds aangebracht samenstel van afsluiters afgedekt met een betonplaat. In het civiele geding komt aan de gedoogbeschikking formele rechtskracht toe. Een vordering tot verwijdering van het afsluiterschema gebaseerd op niet-nakoming van gemaakte afspraken, stuit daarop af. Schadevergoeding dient gevorderd te worden via de weg die artikel 14 lid 1 Belemmeringenwet privaatrecht geeft tenzij het schade betreft die niet via die

Nieuw GLB

11 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nieuw GLB

Van de Europese Commissie zijn drie voorstellen voor nieuwe verordeningen GLB bekend gemaakt: een “verordening inzake de

Planschade

11 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Planschade

Planschade i.v.m. bestemmingsplan voor een nieuw agrarisch bedrijf. StAB. Planvergelijking en reële prognose van geurbelasting biologische veehouderij.

Meld u aan voor de nieuwsbrief