Nieuws 2017-09-27T08:14:34+00:00

Pacht – onteigening

24 april 2018

Een pachtrecht kan anders dan de in art. 4 Ow genoemde rechten (het recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik, gebruik, bewoning, beklemming en huurkoop) niet worden onteigend. Het vervalt op grond van art. 59 lid 3, eerste volzin, Ow door de inschrijving van het vonnis waarbij de verpachte zaak wordt onteigend. Art. 40b lid 1 Ow geeft de rechthebbende op een onteigende zaak aanspraak op vergoeding van de werkelijke waarde van die zaak. De pachter kan niet worden aangemerkt als rechthebbende

Lees verder

Verzekering

17 april 2018

Bij een teler van orchideeën is schade aan planten ontstaan. De teler wil dat haar verzekeraar de schade vergoedt. De teler voert aan dat de schade is veroorzaakt door een probleem met de reinigingsinstallatie van de voedingsunit. Op basis van de verzekering is de schade alleen gedekt als de schade is ontstaan door een beschadiging van de voedingsunit zelf. De rechtbank beslist dat volgens de verzekeringspolis de schade die is ontstaan door een beschadiging aan de reinigingsunit niet is gedekt.

Lees verder

Waardeverrekening

17 april 2018

Biedt de Wilg een grondslag voor de financiële verrekening van kwaliteitsverschillen van geruilde landbouwgronden via de lijst

Lees verder

Jonge boeren

11 april 2018

Niet in geschil is dat de maatschapsakte van 6 januari 2015 geen bepalingen bevat waaruit blijkt dat

Lees verder

Meld u aan voor de nieuwsbrief