Nieuws 2019-07-09T20:47:53+01:00

Natura 2000

11 november 2019|

Enkele leden van de Eerste Kamer willen weten waarom het Toetsingskader ammoniak en Natura 2000 (2007) is gestrand. Het oude toetsingskader is naar de kamer gestuurd en ook de uitspraak van de Raad van State daarover, alsmede nog wat info uit een illustratief stukje geschiedenis. Kamerstukken I, 2019/20, 32670, F. Een overzicht van de stand van zaken over de stikstofcrisis geeft de regering in nr. E. Ook weer met een aantal bijlagen.

Lees verder

Kwalificatie pacht

11 november 2019|

Van de tussen de vader van pachter en verpachters bestaande pachtverhouding is het de vraag of die pachtverhouding ieder jaar opnieuw tot stand kwam en na het overlijden van de vader is beëindigd. Het hof oordeelt dat de pachtverhouding voor de percelen A en B moet worden aangemerkt als een reguliere pachtovereenkomst voor de duur van zes jaar. Die pachtovereenkomst is niet beëindigd in mei 2016 en loopt dus nog door. Voor perceel C zijn partijen in 2015/2016 een pachtovereenkomst

Lees verder

Fosfaatrechten

4 november 2019|

Verweerder is bij de beoordeling van het knelgeval uitgegaan van zowel de melkproductiecijfers als de dieraantallen van

Lees verder

Geiten

4 november 2019|

B&W hebben de aanvraag afgewezen, omdat die volgens hem in strijd is met artikel 37, eerste lid,

Lees verder

Meld u aan voor de nieuwsbrief