Nieuws 2019-07-09T20:47:53+02:00

Beleidsregels stikstof

14 oktober 2019|

De provincies hebben beleidsregels gepubliceerd over hoe men wil omgaan met intern en extern salderen. Soms noemt men die “Beleidsregels Wet natuurbescherming” (bijvoorbeeld Drenthe, Provinciaal blad 2019, 6753, soms “Beleidsregels intern en extern salderen” (bijvoorbeeld Gelderland, Provinciaal blad 2019, 6756). Als we deze laatste verordening bezien staan daarin bepalingen over de referentiedata, het rekenmodel (Aerius), voorwaarden voor extern salderen (bijvoorbeeld een afroming van 30% en eisen aan saldogevende agrarische bedrijven), voorwaarden voor intern salderen bijvoorbeeld niet gebruiken van latente ruimte).

Lees verder

Taskforce

14 oktober 2019|

De Taskforce Verdienvermogen (onder leiding van Hester Maij) heeft een rapport afgeleverd, getiteld «Goed boeren kunnen boeren niet alleen». Ondertitel: “Je kunt niet groen doen als je rood staat” Verdienvermogen essentiële voorwaarde voor kringlooplandbouw. Het rapport is naar de kamer gestuurd (Kamerstukken II 2019/20, 32670, nr. 169). Voor voldoende verdienvermogen in kringlooplandbouw is het cruciaal, zo zegt het rapport, dat land- en tuinbouwers en andere ketenpartijen: voldoende inzicht hebben in hun eigen kringloopprestaties door meting en door onderlinge vergelijking daarvan.

Lees verder

Sanering varkenshouderij

14 oktober 2019|

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is gepubliceerd in Stcrt. 2019, nr. 55830. Doel van de regeling is het

Lees verder

PAS

8 oktober 2019|

GS Noord-Brabant heeft een vergunning verleend voor het veranderen van een varkenshouderij nabij het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak.

Lees verder

Meld u aan voor de nieuwsbrief