Derogatie

22 november 2022|

In de nieuwe derogatie is voor de jaren 2023 en verder een aantal nieuwe voorwaarden opgenomen, ten opzichte van de vorige beschikkingen. In dat verband is op 17 november jl. een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Stcrt. 2022, 30615) gepubliceerd. Deze wijziging heeft enkel betrekking op het jaar 2022. De derogatie voor de jaren 2023 en verder zal worden geïmplementeerd via nog enkele aanvullende wijzigingen van regelgeving. Voor de jaren 2023 en verder dienen immers nog enkele voorwaarden inhoudelijk te

Uitvoeringsregeling GLB 2023

15 november 2022|

Op 10 november 2022 is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 november 2022, nr. WJZ/22031065, houdende de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor wat betreft de rechtstreekse betalingen en de conditionaliteiten (Uitvoeringsregeling GLB 2023) gepubliceerd (Stcrt. 2022, 29696). De belangrijkste onderdelen van de regeling zijn de volgende: Basisinkomenssteun voor duurzaamheid: de basisinkomenssteun wordt in de komende jaren steeds verder afgebouwd ten behoeve van vergoedingen voor de eco-regeling in het kader van de rechtstreekse betalingen

GLB

25 oktober 2022|

Op 18 oktober 2022 is het Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor persoonlijk abonnement nieuwsbrief
Aanmelden voor bedrijfsabonnement nieuwsbrief