Transport

25 januari 2022|

Boetes van de NVWA aan vervoerder omdat dieren zijn vervoerd die niet geschikt waren voor transport. In één zaak is eiseres verweten dat de dieren niet geschikt waren omdat ze ernstige open wonden of een prolaps hadden, maar voor de rechtbank staat onvoldoende vast dat de dieren ernstige en open wonden hadden, dan wel dat dit al voorafgaande aan het transport het geval is geweest. In de andere zaak wordt eiseres verweten dat het dier niet in staat was op

Natuurvergunning

19 januari 2022|

Voorkomt de inzet van combiluchtwassers op varkensstallen significante gevolgen door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden? Het antwoord op deze vraag kan volgens de rechtbank niet rechtstreeks worden ontleend aan de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Omdat het positieve effect van luchtwassers afhankelijk is van verschillende factoren, is onzeker of dit effect blijvend kan worden bereikt. De rechtbank heeft met partijen verschillende oplossingsrichtingen op zitting besproken. Sommige technische oplossingen kunnen worden beschouwd als beschermingsmaatregelen en kunnen worden betrokken bij de vereiste passende

Kwekersrecht

12 januari 2022|

Zonder toestemming van kwekersrechthebbende vermeerderen van planten. Vaststelling omvang inbreuk en hoogte van de geleden schade. Geen

Landbouwraad

13 december 2021|

Een verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 15 november 2021 is te vinden in Kamerstukken II,

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor persoonlijk abonnement nieuwsbrief
Aanmelden voor bedrijfsabonnement nieuwsbrief