Nieuws 2018-09-21T13:48:39+00:00

Vleesveehouders

17 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vleesveehouders

Fosfaatrechten: herziening van toegekende fosfaatrechten met toepassing van de beleidsregel fosfaatrechten jongvee (Beleidsregel). Definitie van het begrip “melkvee”; de interpretatie van dit begrip in de Beleidsregel en in vervolg daarop in de besluitvorming komt niet overeen met de Meststoffenwet (Msw). Hetgeen verweerder heeft aangevoerd over de goedkeuringsbeschikking, waarin de Europese Commissie het fosfaatrechtenstelsel met de interne markt verenigbare staatssteun heeft geacht, doet hieraan niet af. Het jongvee waar het geschil op ziet, valt op grond van artikel 1, eerste lid,

Endotoxinen

15 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Endotoxinen

De rechtbank is van oordeel dat de gemeente Laarbeek de omgevingsvergunning voor een uitbreiding van een varkensbedrijf gedeeltelijk kon weigeren vanwege de toename van de uitstoot van endotoxinen. Op basis van een advies van de StAB concludeert de rechtbank dat de grenswaarde voor de uitstoot voldoende is onderbouwd en dat verweerder gebruik mocht maken van de Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid; Endotoxine toetsingskader 1.0. Verweerder heeft beoordelingsruimte bij het beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning milieu. Deze beoordelingsruimte kan verweerder ook

Lijst geldelijke regelingen

15 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Lijst geldelijke regelingen

Weerijs-Zuid; claims t.a.v. diverse kostenposten, deels gegrond. Rechtbank Oost-Brabant 03-04-2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:1957; Verschil in gebruikswaarde/kwaliteit, schaduwschade, agrarische meerwaarde,

Herplantplicht

11 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Herplantplicht

Verweerder heeft gesteld dat de ontheffing van de herplantplicht op grond van artikel 3.3 van de beleidsregel

Meld u aan voor de nieuwsbrief