Nieuws 2019-07-09T20:47:53+02:00

Fosfaatrechten

23 maart 2020|

Verweerders vaststelling van het fosfaatrecht zonder enige vorm van compensatie is in strijd met artikel 1 van het EP. Vaststaat dat appellante door de korting van meer dan 300 kg fors wordt geraakt. Appellante is als gevolg van de peildatum 15 mei 2015 ook voor de 5,24 ha verpachte grond blijvend gekort. Deze korting staat los van enige vorm van bedrijfsuitbreiding. De verpachting bood appellante nauwelijks economisch voordeel. Het College acht de keuze van appellante de grond in 2015, en

Lees verder

Aanvullingswet bodem

23 maart 2020|

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet is in Stb. 2020, 87 geplaatst. Deze wet neemt, na inwerkingtreding, de rol van de Wet bodembescherming over als basis voor het Besluit gebruik meststoffen.

Lees verder

Winstbelasting

16 maart 2020|

A-G Niessen heeft conclusie genomen in een zaak over de vragen (i) hoe de waardedaling van de

Lees verder

Faunaschade

16 maart 2020|

Vergoeding van faunaschade, veroorzaakt door ganzen. GS Fryslân hanteert een gestandaardiseerd eigen risico van 20%. In de

Lees verder

Meld u aan voor de nieuwsbrief