Nieuws 2019-07-09T20:47:53+02:00

Pachtprijzen

29 juni 2020|

De nieuwe pachtprijzen staan in Stcrt. 2020, nr. 33523. Behalve in de IJsselmeerpolders (+12%) gaan overal de prijzen omlaag (van -1 tot -22%).

Lees verder

Zonnepark

29 juni 2020|

Omgevingsvergunning voor een zonnepark. De rechtbank heeft in de tussenuitspraak geoordeeld dat afdoende is geborgd dat beplanting rondom het zonnepark wordt gerealiseerd. Het college kon echter voor wat betreft de invulling van deze beplanting niet volstaan met een verwijzing naar een later op te stellen beplantings- en groenbeheerplan. Dit had in de vergunning moeten worden geregeld. Het college heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak een inrichtings- en natuurbeheersplan ingebracht waarin is aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan landschappelijke inpassing en

Lees verder

Sanering

22 juni 2020|

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen strekt er toe de leefbaarheid van gebieden in de buurt van varkenshouderijen te

Lees verder

Stikstof

22 juni 2020|

De minister van LNV heeft een (summiere) reactie gegeven op het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek over

Lees verder

Meld u aan voor de nieuwsbrief