Nieuws 2018-07-02T20:39:18+00:00

Omgevingswet

11 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Omgevingswet

Er is een wetsvoorstel tot  “Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)” naar de Tweede Kamer gestuurd. Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 2. Er zit ook weer een omvangrijke memorie van toelichting bij (642 blz.). Daaruit blijkt onder meer dat de Wet ammoniak en veehouderij wordt ingetrokken en dat de geurnormering in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Erfdienstbaarheid

11 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Erfdienstbaarheid

Vordering tot opheffing erfdienstbaarheid van weg ten gunste en ten laste van meerdere erven. Redelijk belang. Wel bevoegdheid om de weg af te sluiten, mits te openen door gerechtigden op de erfdienstbaarheid. Daarnaast is gebruik met te brede (landbouw)voertuigen onrechtmatig. Rechtbank Gelderland 22-11-2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6940

Pluimveerechten

4 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Pluimveerechten

Een pluimvee houdend echtpaar uit Manderveen krijgt een taakstraf opgelegd van 180 uur wegens het houden van

Bos

4 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bos

De gemeenteraad van Boekel heeft het gehele grondgebied aangewezen als bebouwde kom als bedoeld in hoofdstuk 4

Meld u aan voor de nieuwsbrief