Pachtprijzen

7 juni 2021|

De pachtnormen 2021 zijn gepubliceerd. De berekende pachtnormen van 2021 van los bouw- en grasland zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de normen van 2020. In vier gebieden blijft de afname beperkt tot maximaal 5 procent en in vier gebieden is deze groter dan 10 procent. Met 14 procent is de daling het grootst voor de Veenkoloniën en Oldambt. In zes pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen van 2021 hoger dan die van 2020. De stijgingen lopen uiteen van

Leidingen

25 mei 2021|

Handhavingsverzoek aan de ACM inzake het beweerdelijk door TenneT in ongeoorloofd (commercieel) medegebruik en verhuur geven van onbenutte overcapaciteit van mantelbuizen bij hoogspanningsverbindingen. Was de ACM bevoegd de aanvraag buiten toepassing te laten? En zo nee, heeft de ACM kunnen oordelen dat het verzoek onvoldoende was geadstrueerd of dat het onderzoek door de ACM toereikend was? De rechtbank is van oordeel dat de ACM onvoldoende heeft onderzocht of mogelijk sprake is van een overtreding van artikelen 5.2, tiende lid, en

Agrarisch natuurbeheer

13 april 2021|

Er heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden van de stelselvernieuwing Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De evaluatie is uitgevoerd door

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor persoonlijk abonnement nieuwsbrief
Aanmelden voor bedrijfsabonnement nieuwsbrief