Nieuws 2018-09-21T13:48:39+00:00

Fosfaatrechten

11 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Fosfaatrechten

Koopovereenkomst met betrekking tot fosfaatrechten. Onmogelijkheid tot nakoming door verkoper na uitstel invoering fosfaatrechtenstelsel. Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:557  

Omgevingswet

11 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is in ontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. (Kamerstukken II, 2018/19, 33133, nr. 2), voorzien van een toelichting en allerlei adviezen. Deze Aanvulllingswet heeft betrekking op het voorkeursrecht (Wvg), onteigening, grondexploitatie en landinrichting. Wat dat laatste betreft geeft de MvT een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling: In de voorgestelde regeling zijn geen specifieke afstemmingsverplichtingen opgenomen. Dit sluit aan bij de Omgevingswet die uitgaat van vertrouwen tussen de overheden. Het inrichtingsplan wordt

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

4 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

Deze regeling is aangepast met betrekking tot de graasdierpremie, zodanig dat geborgd wordt dat de steun terechtkomt

Verjaring

4 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verjaring

Perceel grond met woning blijft na beëindiging van pachtovereenkomst met de gemeente in gebruik bij de voormalig

Meld u aan voor de nieuwsbrief