Nieuws 2018-09-21T13:48:39+00:00

Ruilplan

12 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Ruilplan

De rechtbank overweegt dat voor zover de uitvoeringscommissie meent dat [verzoeker] niet meer kan opkomen tegen de toedeling, omdat deze heeft plaatsgevonden overeenkomstig zijn voorstel in de zienswijze, zij niet in dit standpunt kan worden gevolgd. [verzoeker] heeft weliswaar in zijn zienswijze - onder andere - voorgesteld om hem het mestbassin aan [adres 2] terug te geven, maar tijdens de daarna gehouden hoorzittingen heeft hij duidelijk kenbaar gemaakt dat een mestbassin op afstand voor hem zeer onwenselijk is. Voorts is

Grondkamers

12 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Grondkamers

De vergoedingen voor de grondkamers zijn iets omhoog gegaan. Het Uitvoeringsbesluit pacht is daartoe gewijzigd (Stcrt. 2018, nr. 64059).

Fosfaatrechten

6 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Fosfaatrechten

In-/uitscharing. De rechtbank constateert dat de wettelijke regeling onbillijk uitpakt voor [eiser] . Dat valt echter niet

Longontsteking

6 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Longontsteking

De resultaten van het onderzoek “Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit

Meld u aan voor de nieuwsbrief