Nieuws 2020-07-16T23:17:40+02:00

Nertsen

22 september 2020|

De Regeling maatregelen Sars-CoV-2 bij nertsen is gewijzigd (Stcrt. 2020, nr. 48249). Het betreft de wekelijkse inzending van kadavers voor de early warning en de covergisting. Intussen is besloten om de nertsenhouderij vervroegd te beëindigen. Het kabinet zal met spoed wetgeving voorbereiden op basis waarvan het houden van nertsen op korte termijn moet worden beëindigd. Daarbij acht het kabinet van belang dat de afgelopen maanden de maatschappelijke onrust over de besmettingen op de nertsenbedrijven verder is toegenomen. Streven is dat

Lees verder

Pacht

22 september 2020|

Art. 7:376 BW. Pachter schiet tekort vanwege bemesting van natuurgrond met drijfmest. Beroep op tenzij-clausule gaat op. Geen ontbinding. Hof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7240

Lees verder

Natuurschoonwet

14 september 2020|

Het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 is gewijzigd als gevolg van de evaluatie van die wet, die de afgelopen

Lees verder

Bestemmingsplan

14 september 2020|

De Afdeling stelt vast dat een toename van het weiden van vee ten opzichte van de referentiessituatie,

Lees verder