Zorgboerderij

10 augustus 2022|

Kwalificatie pachtovereenkomst als bedoeld in artikel 7:311 BW. Zorgboerderij levert geen bedrijfsmatige landbouw op. De agrarische activiteiten zijn beperkt en zijn zowel feitelijk als qua gerealiseerde omzet onderschikt aan de zorgverlenende activiteiten. Het telen van gewassen en het houden van vee geschiedt primair ten behoeve van de zorg en niet omwille van daarmee te genereren winst. De gedane investeringen moeten dan ook worden beschouwd als te zijn gericht op de zorgonderneming. Een geslaagd beroep op de cultuurgrondvrijstelling van art. 15.1.q

Randvoorwaardenkorting

1 augustus 2022|

Einduitspraak na prejudiciële procedure. Het geschil gaat over de randvoorwaardenkorting van 3% die verweerder heeft vastgesteld op de door appellante in het jaar 2018 aangevraagde rechtstreekse betalingen, omdat appellante een niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel heeft gebruikt. Volgens appellante was verweerder niet bevoegd om deze korting toe te passen, omdat beheerseis 10 niet van toepassing is op dit soort situaties. Met het arrest van 5 mei 2022 van het Hof van Justitie is duidelijk geworden dat beheerseis 10 ook ziet op de situatie

Grondruil

26 juli 2022|

Kern van het geschil in dit kort geding was de vraag of de Provincie c.s. uitvoering mogen

Derogatie

20 juli 2022|

In een brief aan de  Eerste (8 juli) en Tweede Kamer (15 juli) informeert minister Staghouwer de

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor persoonlijk abonnement nieuwsbrief
Aanmelden voor bedrijfsabonnement nieuwsbrief