Rekenmodel AERIUS

28 maart 2023|

Vordering Stichting Stikstof Claim en maten varkenshouderij over de AERIUS Calculator afgewezen, omdat niet de Staat maar Gedeputeerde Staten deze module gebruikt bij het beoordelen van natuurvergunningsaanvragen. Ook als bedoeld is te vorderen dat de AERIUS Calculator tijdelijk niet wordt gebruikt bij het beoordelen van aanvragen van een natuurvergunning en dat de Staat deze aanpast, wordt de vordering afgewezen. Het gebruik van de AERIUS Calculator is voorgeschreven in een ministeriele regeling. Toewijzing van de aldus begrepen vordering vereist dat

Omgevingswet

21 maart 2023|

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer op 14 maart jl. over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt. Met 41 stemmen voor (Fractie-Nanninga, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, FVD en Fractie-Frentrop) en 29 stemmen tegen (OSF, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV en 50PLUS) heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ontwerpbesluit.

Derogatie

7 maart 2023|

Op 28 februari is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27