Opfokbedrijf

20 februari 2024|

Hoger beroep van ECLI:NL:RBNHO:2023:738. Art. 7:376 BW. Ontbinding van pachtovereenkomst omdat gepachte niet langer gebruikt voor bedrijfsmatige landbouw. Opfokken van paarden voor dagvergoeding zonder risico voor opfokker is geen veehouderij. Overige activiteiten onvoldoende om van bedrijfsmatige landbouw te spreken. Tekortkoming rechtvaardigt ontbinding. Geen rechtsverwerking. Hof Arnhem-Leeuwarden 23-01-2024, ECLI:NL:GHARL:2024:550.

Geur

13 februari 2024|

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van een aantal omwonenden heeft het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel (het college) aan ForFarmers een last onder dwangsom opgelegd in verband met het niet tijdig indienen van een plan van aanpak voor geur (last I). De rechtbank is van oordeel dat het college niet bevoegd was om last I op te leggen, omdat ForFarmers voorschrift 9.2.3 van de omgevingsvergunning niet heeft overtreden. Uit voorschrift 9.2.3 volgt dat alleen sprake kan zijn van een

AERIUS

23 januari 2024|

Bij brief van 15 januari jl., door de Tweede Kamer gepubliceerd op 17 januari jl., informeert