Water

23 november 2020|

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het verzoek van [appellant A] en anderen om handhavend op te treden door de afmetingen van het oppervlaktewater van de Machinetocht te Reeuwijk in overeenstemming te brengen met de Legger oppervlaktewateren 2014 van Rijnland, afgewezen. [appellant A] en anderen zijn eigenaar van percelen die zijn gelegen aan de Machinetocht te Reeuwijk. De langgerekte percelen hebben een agrarische bestemming en worden gebruikt voor het weiden van vee. De Machinetocht is primair polderwater en een hoofdwatergang naar

Waterschade

16 november 2020|

De zaak gaat over een verzoek om nadeelcompensatie in de schade op agrarische percelen in 2016 na zware regenval in het voorjaar. Tussen partijen is niet in geschil dat de percelen onder water hebben gestaan. Ze zijn het zelfs min of meer eens over de precieze momenten waarop de percelen onder water zijn komen te staan. Het debat tussen partijen is echter ontaard in een uitvoerige technische discussie tussen deskundigen. De rechtbank onderzoekt eerst of de uitvoering van één of

Aankoop veehouderijen

9 november 2020|

Er is een Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden gepubliceerd (Stcrt. 2020, nr. 57568). Op basis van

[activecampaign form=1]