Derogatie

24 januari 2023|

Nederland moet het hele afbouwpakket voor de derogatie doorvoeren, dat in september 2022 is afgesproken, anders kan Nederland geen gebruik maken van de afbouwvoorwaarden. Dit heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt in een brief aan minister Adema (LNV). Een woordvoerder van de Commissie heeft dit op 20 januari jl. bevestigd. Doordat de Commissie de zaken zo op scherp heeft gezet, moest Adema op 19 januari versneld uit Berlijn terugkomen en de kwestie in het kabinet bespreken.

Pacht en Didam

17 januari 2023|

De pachtkamer oordeelt in haar uitspraak van 10 januari 2023 dat ook het verpachten van grond door een overheidsorgaan, net als het uitgeven van gronden in erfpacht, het verhuren van onroerend goed en grondruil onder het bereik van het Didam-arrest valt. De rechter overweegt: ‘In beginsel diende de Gemeente bij de uitgifte van grond invulling te geven aan de toepassing van het gelijkheidsbeginsel, hetgeen zij - zoveel staat niet ter discussie - heeft nagelaten en waarmee algemene beginselen van

Contractteelt

10 januari 2023|

Tekortkomingen contractteler deels niet komen vast te staan, deels onvoldoende onderbouwd dat schadeplichtig. M.b.t. de gedeeltelijk terechte