Fosfaatrechten

22 november 2021|

Knelgevallenregeling. Verweerder heeft een onjuist aantal wachtdagen gehanteerd, zodat het vervangingsbesluit niet zorgvuldig is genomen. Het beroep is gegrond en het College voorziet zelf in de zaak. De totale melkproductie van appellant moet worden verhoogd, waardoor hij voldoet aan de 5%-drempel van de knelgevalleregeling. Het College stelt het fosfaatrecht van appellant (na generieke korting) vast op 6.020 kg. CBB 16-11-2021, ECLI:NL:CBB:2021:991

Ruilplan

15 november 2021|

Voor de Gebiedsinrichting 'Franekeradeel-Harlingen' is een ontwerp-ruilplan opgesteld. Daartegen zijn bij de rechtbank Noord-Nederland verschillende zaken aangebracht. Zie Rechtbank Noord-Nederland 20-10-2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4396 (niet ontvankelijk). Zie ook: ECLI:NL:RBNNE:2021:4400 (toedeling weggedeelte), ECLI:NL:RBNNE:2021:4397 (toedeling sloot), ECLI:NL:RBNNE:2021:4398 (toetsingskader ruilplan bij landinrichting), Rechtbank Noord-Nederland 03-11-2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4795 (geen inbreng in vrije eigendom geeft geen aanspraak op toedeling in vrije eigendom), ECLI:NL:RBNNE:2021:4794 (toedeling van percelen in losse verhuur; speelruimte Bestuurscommissie; beroep identiek aan zienswijze ongegrond), ECLI:NL:RBNNE:2021:4793 (afspraak over alternatieve toedeling; bezwaar tegen overbedeling eerst in beroep gedaan,

Klimaatbeleid

8 november 2021|

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een rapport “Nederland Fit for 55? Mogelijke gevolgen van het voorgestelde

Fosfaatrechten

18 oktober 2021|

Jongveeopfokbedrijf. Niet in geschil is dat appellante geen melk produceert. Zij is daarmee geen nieuw gestart bedrijf

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor persoonlijk abonnement nieuwsbrief
Aanmelden voor bedrijfsabonnement nieuwsbrief