AANKOMENDE CURSUSSEN

Basiscursus Agrarisch Recht 2024

Basiscursus Agrarisch Recht 2024

6 maart 2024 van 13:00 tot 19 juni 2024 van 18:00

Kabels en leidingen in de agrarische praktijk

Kabels en leidingen in de agrarische praktijk

27 juni 2024 van 13:00 tot 17:15

Alles over Agro-fiscaliteit 2024 (2-daagse cursus)

Alles over Agro-fiscaliteit 2024 (2-daagse cursus)

26 september 2024 van 10:00 tot 27 september 2024 van 12:30

Pacht (actualiteiten) 2024 – Vianen

Pacht (actualiteiten) 2024 – Vianen

9 oktober 2024 van 13:00 tot 17:15

Pacht (actualiteiten) 2024 – Zwolle

Pacht (actualiteiten) 2024 – Zwolle

23 oktober 2024 van 13:00 tot 17:15

ONDERWIJS

In de landbouw en dus ook in het agrarisch recht is het belangrijk om bij te blijven. De juridische ontwikkelingen gaan snel: Europese regelgeving, nationale wetgeving, rechtspraak, doctrines, alles verandert in een snel tempo. Om de kwaliteit van het juridische werk te kunnen handhaven en verbeteren is permanente scholing nodig. Het Instituut voorziet in die behoefte door het organiseren van studiemiddagen en cursussen. Meestal over actuele ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak, maar het Instituut organiseert bijvoorbeeld ook een ‘Basiscursus agrarisch recht’. Hoogtepunt is de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht, begin januari.

Algemene voorwaarden Instituut voor Agrarisch Recht

CURSUS OP MAAT

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert jaarlijks een aantal studiemiddagen en cursussen. Vaak wordt een cursus ook ‘in company’ gegeven. Een cursus wordt dan geheel op maat gesneden. Zo zijn cursussen verzorgd over productiequota in de landbouw, over mestregelgeving, over pacht en over bedrijfsbeëindiging. Ook uw organisatie kan een beroep doen op onze deskundigheid in het samenstellen een verzorgen van cursussen en workshops.

De actuele cursussen staan in ons cursusoverzicht. Voor inlichtingen of suggesties kunt u contact opnemen met het Instituut voor Agrarisch Recht:

Instituut voor Agrarisch Recht
Postbus 245
6700 AE Wageningen
T 0317  42 41 81
F 0317  42 43 13
E info@iar.nl