Bij brief van 20 maart jl., door de Tweede Kamer gepubliceerd op 8 april jl., informeert de minister van LNV de Tweede Kamer over het rapport Evaluatie landbouwvrijstelling. De landbouwvrijstelling is geëvalueerd in het kader van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). De vrijstelling is beoordeeld op doeltreffendheid en doelmatigheid, daarbij zijn ook de vragen uit het toetsingskader fiscale regelingen beantwoord. Kamerstukken II 2023/24, 36418, nr. 137.