Over Christien Smits

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Christien Smits has created 483 blog entries.

Grondspeculatie

Aankoop perceel grond met een agrarische bestemming. Koper stelt in de veronderstelling te zijn geweest dat het ging om bouwgrond en wil niet meer meewerken aan de verkoop. Naar aanleiding hiervan stelt de verkoper dat koper de contractuele boete is verschuldigd. De vordering van de verkoper wordt afgewezen omdat de verkoper zich heeft bediend van

2024-01-29T09:13:52+01:0030 januari 2024|Nieuwsflits|

AERIUS

Bij brief van 15 januari jl., door de Tweede Kamer gepubliceerd op 17 januari jl., informeert de minister van N&S de Kamer over de juridische borging van AERIUS. De rol en positionering van AERIUS bij zowel toestemmingverlening als beleidsontwikkeling worden uiteengezet, ondersteund door een juridische kaderstelling van de landsadvocaat en een technische onderbouwing van

2024-01-22T14:46:36+01:0023 januari 2024|Nieuwsflits|

Gemeenschappelijk eigendom

Geschil tussen twee broers over de eigendom van acht landbouwmachines. Eisende broer vordert een verklaring voor recht dat tussen beide broers een gemeenschap bestaat bestaande uit de acht landbouwmachines. Rb. wijst af. Hof bekrachtigt op andere gronden: zonder gemeenschappelijke eigendom bestaat er geen gemeenschap; voor gemeenschappelijke eigendom had de eisende broer gemotiveerd moeten stellen dat

2024-01-15T12:14:47+01:0016 januari 2024|Nieuwsflits|

Reservaatpacht

Vordering tot beëindiging van de pachtovereenkomst wordt afgewezen. Ook de vordering tot ontbinding van de pachtovereenkomst wordt afgewezen. Reservaatpacht, belangenafweging. Rechtbank Rotterdam 01-12-2023, ECLI:NL:RBROT:2023:11605.

2024-01-08T13:17:15+01:009 januari 2024|Nieuwsflits|

Mestbeleid

Op 27 december jl. is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 december 2023, nr. WJZ/ 41007389, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het vaststellen van de mestproductieplafonds als bedoeld in artikel 18a Meststoffenwet ter uitvoering van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2069 van de Commissie van 30 september 2022

2024-01-02T16:22:23+01:003 januari 2024|Nieuwsflits|

Mestbeleid

Op 5 december jl. heeft de minister van LNV de Tweede Kamer bij brief (kenmerk: DGA/41275512) geïnformeerd over de implementatie van de voorwaarden in de derogatiebeschikking die per 1 januari 2024 in regelgeving moeten zijn vastgelegd. Het kabinet wijst zogenoemde nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) aan waar agrarische bedrijven extra stappen moeten zetten om de waterkwaliteit

2023-12-11T14:47:27+01:0012 december 2023|Nieuwsflits|

Jonge landbouwers

De minister heeft de aanvraag om de extra betaling voor jonge landbouwers terecht afgewezen. De opgegeven jonge landbouwer is in 2021 geen jonge landbouwer, omdat hij in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag langdurige zeggenschap had over een landbouwbedrijf. Volgens het handelsregister is de jonge landbouwer per 1 mei 2015 toegetreden tot de maatschap

2023-12-04T11:51:31+01:005 december 2023|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Onderbrengen van jongvee door de ene veehouder bij de andere veehouder in het jaar 2015 is basis van een overeenkomst van in- en uitscharing geweest en niet op basis van een opfokovereenkomst. De eisen van redelijkheid en billijkheid die de overeenkomst van in- en uitscharing ook beheersen, leiden ertoe dat de uitscharende veehouder recht heeft

2023-11-27T14:22:14+01:0028 november 2023|Nieuwsflits|

Titelzuivering

Erfdienstbaarheid van uitweg vanuit een poort in de zijgevel van het pand op het heersend erf via het dienend erf naar de openbare weg gaat teniet door de titelzuiverende werking van een herinrichting. Op ongerechtvaardigde verrijking gebaseerde vordering van eigenaar (voormalig) dienend erf om eigenaar (voormalig) heersend erf te veroordelen om mee te werken aan

2023-11-20T14:54:26+01:0021 november 2023|Nieuwsflits|

Windturbines

Tussenuitspraak over verzoeken om intrekking van de omgevingsvergunning voor 3 windturbines bij knooppunt Galder. De rechtbank ziet in het Nevele arrest van het Europese Hof van 25 juni 2020 geen aanleiding voor een ander oordeel dan zij heeft gegeven in haar uitspraak van 11 juli 2022 ((ECLI:NL:RBOBR:2022:2833) De rechtbank is wel van oordeel dat het

2023-11-13T16:03:03+01:0014 november 2023|Nieuwsflits|
Meer berichten laden