Het Instituut voor Agrarisch Recht beschikt over expertise op het gebied van tuchtrecht.

Van 2004 tot 2016 was bij het Instituut voor Agrarisch Recht het secretariaat ondergebracht van het Tuchtgerecht Akkerbouw productschappen en het Tuchtgerecht Productschap Vis. Het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen was ingesteld voor het Productschap Akkerbouw, het Productschap Wijn en het Productschap Diervoeder. Daarnaast maakte het Productschap Margarine, Vetten en Oliën en het Productschap Tuinbouw gebruik van het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen. Medewerkers van het instituut waren als secretaris benoemd voor deze tuchtgerechten.
Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet opheffing bedrijfslichamen in werking getreden en zijn de Productschappen opgeheven. Hiermee kwam ook het tuchtrecht te vervallen en zijn de Tuchtgerechten in 2016 opgeheven.

 

Het is mogelijk het secretariaat van tuchtgerechten onder te brengen bij het Instituut voor Agrarisch Recht.