ONDERZOEK

Het Instituut voor Agrarisch Recht verricht wetenschappelijk onderzoek op basis van een eigen onderzoeksprogramma. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd in opdracht van derden. Deze onderzoeken variëren van een eenvoudig advies, bijvoorbeeld in een juridische procedure, tot een uitvoerig wetenschappelijk onderzoek. Tot de opdrachtgevers behoren de overheid (gemeenten, provincies, rijk, Europese Unie), advocatenkantoren, makelaars, bedrijfsleven en belangenorganisaties. De onderwerpen lopen zeer uiteen: van landinrichting tot Europees recht, van onteigening tot dierenwelzijn, van groene wetgeving tot productkwaliteitsrecht. Indien het Instituut de voor een onderzoek of advies benodigde deskundigheid niet zelf in huis heeft kan een beroep worden gedaan op een netwerk van nationale en internationale relaties. Ook uw organisatie kan voor juridische vragen een antwoord vinden bij het Instituut voor Agrarisch Recht.

Algemene voorwaarden (271KB)

ONDERZOEK IN OPDRACHT

GRENSOVERSCHRIJDENDE KAVELRUIL TUSSEN ZEELAND EN VLAANDEREN: EEN JURIDISCHE VERKENNING (2017)

Opdracht: Provincie Zeeland. Jeroen Rheinfeld

PLATFORM LIG- EN LEGRECHTEN

Opdracht: Gasunie. Jeroen Rheinfeld

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?