HET INSTITUUT VOOR AGRARISCH RECHT

Het Instituut voor Agrarisch Recht, opgericht in 1993, houdt zich bezig met de “bevordering van de beoefening van het agrarisch recht”. Het agrarisch recht is van groot belang, zowel voor de landbouwbedrijven, de bedrijven die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld de in deze sector werkzame dienstverleners, als voor de overheid. Als we het agrarisch recht ruim nemen – en dat doet het Instituut – omvat het een dwarsdoorsnede van publiek- en privaatrecht. Om enkele onderwerpen te noemen: grondgebruiksrecht (pacht, erfpacht, eigendom), ruimtelijke ordening buitengebied, natuurbescherming, algemene voorwaarden, marktordeningsrecht, erfrecht, rechtspersonenrecht, milieurecht (mest, emissie), omgevingsrecht, waterrecht, dierenrecht, fiscaal recht, landbouwkwaliteitsrecht. De bevordering van de kennis en ontwikkeling op al deze rechtsgebieden is ons streven.

Jeroen Rheinfeld

prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

Jeroen Rheinfeld (1981) is vanaf 2015 verbonden aan het Instituut voor Agrarisch Recht (per 1 januari 2020 als vennoot). Daarnaast is hij universitair docent agrarisch recht aan de Radboud Universiteit en vennoot bij FBN Juristen te Amsterdam. Hij houdt zich met name bezig met pacht, landinrichting, personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, onroerende zakenrecht, bedrijfsopvolging en met de fiscale aspecten van het agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

mr. W.M.A.K. (Mieke) Parmet

Mieke Parmet werkt bij het Instituut voor Agrarisch Recht sinds 2002. Zij houdt zich vooral bezig met arbitrage, tuchtrecht en civiel agrarisch recht. Daarnaast voert zij het redactiesecretariaat van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

C.L.G. (Christien) Smits

Christien Smits is sinds 2012 werkzaam bij het Instituut voor Agrarisch Recht waar zij zich bezig houdt met alle aspecten die haar veelzijdige takenpakket met zich meebrengen.
Zij coördineert interne zaken op het gebied van planning, corporate identity, (financiële) administratie en de organisatie op het gebied van cursussen.

ALGEMENE VOORWAARDEN INSTITUUT VOOR AGRARISCH RECHT

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die het IAR in opdracht verricht.

Download hier de algemene voorwaarden.