Legitieme

Ten overvloede overweegt de rechtbank nog het volgende. Het is ter zitting duidelijk geworden dat deze uitkomst van de procedure [eiser] het gevoel zal geven dat de afspraken die hij in 1997 met erflater heeft gemaakt, onderuit gehaald worden. Hij heeft gezegd dat iedereen (ook zijn zussen) het destijds eens was met de bedrijfsovername, en

2019-03-11T14:53:14+00:00 11 maart 2019|Nieuwsflits|

Verharding

Op het perceel groeit gras dat in opdracht van [appellant] wordt gemaaid ten behoeve van veevoer. Anders dan het college stelt, is dat agrarisch gebruik. Nu de verharding, zoals [appellant] onweersproken heeft gesteld, dient om bij drassigheid een berijdbaar gedeelte te hebben of om tijdelijk een (maai)machine te kunnen stallen, bestaat geen aanleiding voor het

2019-03-11T14:52:31+00:00 11 maart 2019|Nieuwsflits|

Schapen

Wet dieren en Verordening (EG) nr. 1/2005. Boete wegens het langer dan 8 uur laten duren van een transport van schapen, terwijl niet wordt voldaan aan de eisen voor een langer durend transport. De rechtbank is van oordeel dat de vervoerder enig verwijt van de overtreding valt te maken. Met verweerder is de rechtbank van

2019-03-05T11:38:24+00:00 5 maart 2019|Nieuwsflits|

Gecombineerde opgave

De Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2019 is verschenen in Stcrt. 2019, nr. 10444. De bij deze regeling gepubliceerde vraagstelling vormt de grondslag om in 2019 gecombineerd de opgave te doen voor de landbouwtelling op grond van de Landbouwwet, de opgave gebruik gewaspercelen op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, de verzamelaanvraag op grond van de

2019-03-05T11:37:41+00:00 5 maart 2019|Nieuwsflits|