Aan de Tweede Kamer is gezonden de reflectie van Wageningen Ecological Research (WER) op de enquête agrarische leegstand en het ruimtelijk instrumentarium. Voornaamste conclusie: het ruimtelijk instrumentarium is toereikend voor de aanpak van agrarische leegstand. Kamerstukken II, 2018/19, 29383, nr. 316.