De verkoper van landbouwgronden in Friesland die als speculatieobject zijn verkocht – in de hoop dat de bestemming van de gronden wordt gewijzigd in ‘wonen’ – kan de koper niet dwingen tot medewerking aan het passeren van de leveringsakte zolang daarin een slotverklaring is opgenomen waarin de koper verklaart bekend te zijn met het speculatieve karakter van de transactie en bewust te hebben aanvaard dat het risico van het uitblijven van de gewenste bestemmingswijziging voor zijn risico komt. De koper heeft de koopovereenkomst inmiddels buitengerechtelijk vernietigd op grond van o.a. dwaling en oneerlijke handelspraktijken. Dat beroep is naar het oordeel van de voorzieningenrechter kansrijk. De slotverklaring, die van een latere datum zal dateren dan de buitengerechtelijke vernietiging, zou kunnen worden gezien als een intrekking van de buitengerechtelijke vernietiging. Bovendien is opname van de slotverklaring niet nodig voor de levering. De notaris heeft de verklaring in de conceptakte opgenomen omdat hij wil voorkomen dat de koper hem aansprakelijk stelt op de grond dat hem het riskante karakter van de transactie onvoldoende zou zijn uitgelegd. De koper kan op grond van dat belang niet worden verplicht tot het accepteren van de slotverklaring. Rechtbank Amsterdam 21-02-2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1283