Stikstof

“Stikstofproblematiek: consequenties en oplossingsrichtingen voor de bouwpraktijk vanuit bestuursrechtelijk en civielrechtelijk perspectief” is de titel van een artikel in Bouwrecht, december 2019 (p. 623 e.v.) van de hand van A. Collignon, D.C. Orabio de Castro, E.C. Berkouwer en D. Muis. De spoedwet aanpak stikstof is bij de Eerste Kamer. Een voorlopig verslag met veel vragen:

2019-12-19T08:55:05+01:0019 december 2019|Geen onderdeel van een categorie|

Stikstof

De Afdeling advisering van de Raad van State is om een voorlichting gevraagd. Deze voorlichting ziet op de voorwaarden waaronder in de Nederlandse context een drempelwaarde kan worden gehanteerd, zowel voor de kortere als de langere termijn. Tegelijk wordt tezamen met de bestuurlijke partners gewerkt aan een pakket van maatregelen waarmee een grenswaarde zou kunnen

2019-10-28T11:40:29+01:0028 oktober 2019|Geen onderdeel van een categorie|

Gelijkberechtiging

Het Gerecht van de Europese Unie is van oordeel dat de Europese Commissie bij haar besluitvorming een andere procedure had moeten volgen bij de beoordeling of sprake was van staatssteun bij de Nederlandse regeling voor verwerving van natuur zoals die gold tot 2011. De Europese Commissie had eerder op een klacht van de Vereniging Gelijkberechtiging

2018-10-18T16:14:06+02:0018 oktober 2018|Geen onderdeel van een categorie|

BBL

De Rekening en Verantwoording 2017 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)is naar de Tweede Kamer gestuurd. Met ingang van 2014 is de overdracht gestart van de voormalige BBL oud en nieuw gronden naar de provincies. In de bestuursovereenkomst grond EZ-provincies (september 2013) is vastgelegd dat een oppervlakte van 8000 hectare met ingang van 2016 in

2018-09-03T15:43:24+02:003 september 2018|Geen onderdeel van een categorie|

Paard

Koop van paard voor de dressuursport. Kort na koop en levering blijkt dat het paard behept is met een gebrek waardoor het niet geschikt is voor (enigszins duurzaam) gebruik in de dressuursport. Non-conformiteit. Ontbinding koopovereenkomst en ongedaanmaking van de verrichte prestaties. Hof Den Bosch 08-05-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1988

Grondgebonden

De rechtbank overweegt dat uit de definitie van een grondgebonden bedrijf en een grondgebonden veehouderij blijkt dat een veehouderij, zoals een geitenhouderij, als grondgebonden kan worden aangemerkt als het bedrijf (nagenoeg) geheel afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel. Deze agrarische grond dient te behoren tot het bedrijf of de bedrijfsvoering van het bedrijf.

2017-10-10T12:05:40+02:0010 oktober 2017|Geen onderdeel van een categorie|

Hedwigepolder

Volgens de conclusie van de Procureur-Generaal (Van Oven) moet de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (vervroegde onteigening Hedwigepolder) worden vernietigd. In de conclusie gaat het onder meer om de zelfrealisatie door de eigenaar van de polder. Parket HR 29-09-2017, ECLI:NL:PHR:2017:980

2017-10-10T12:04:46+02:0010 oktober 2017|Geen onderdeel van een categorie|

BTW

De btw-landbouwregeling wordt afgeschaft. Bij de invoering van de Wet OB 1968 werd besloten tot de introductie van een bijzondere regeling voor landbouwers, mede omdat het ongewenst werd geacht om landbouwers te verplichten een btw-administratie te voeren. Door de modernisering van de landbouwsector die sindsdien heeft plaatsgevonden, verschillen landbouwers echter niet wezenlijk meer van andere

2017-10-06T14:59:29+02:006 oktober 2017|Geen onderdeel van een categorie|
Meer berichten laden