Gelijkberechtiging

Het Gerecht van de Europese Unie is van oordeel dat de Europese Commissie bij haar besluitvorming een andere procedure had moeten volgen bij de beoordeling of sprake was van staatssteun bij de Nederlandse regeling voor verwerving van natuur zoals die gold tot 2011. De Europese Commissie had eerder op een klacht van de Vereniging Gelijkberechtiging

2018-10-18T16:14:06+02:00 18 oktober 2018|Geen onderdeel van een categorie|

BBL

De Rekening en Verantwoording 2017 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)is naar de Tweede Kamer gestuurd. Met ingang van 2014 is de overdracht gestart van de voormalige BBL oud en nieuw gronden naar de provincies. In de bestuursovereenkomst grond EZ-provincies (september 2013) is vastgelegd dat een oppervlakte van 8000 hectare met ingang van 2016 in

2018-09-03T15:43:24+02:00 3 september 2018|Geen onderdeel van een categorie|

Paard

Koop van paard voor de dressuursport. Kort na koop en levering blijkt dat het paard behept is met een gebrek waardoor het niet geschikt is voor (enigszins duurzaam) gebruik in de dressuursport. Non-conformiteit. Ontbinding koopovereenkomst en ongedaanmaking van de verrichte prestaties. Hof Den Bosch 08-05-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1988

2018-05-15T14:10:16+02:00 15 mei 2018|Geen onderdeel van een categorie|

Grondgebonden

De rechtbank overweegt dat uit de definitie van een grondgebonden bedrijf en een grondgebonden veehouderij blijkt dat een veehouderij, zoals een geitenhouderij, als grondgebonden kan worden aangemerkt als het bedrijf (nagenoeg) geheel afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel. Deze agrarische grond dient te behoren tot het bedrijf of de bedrijfsvoering van het bedrijf.

2017-10-10T12:05:40+02:00 10 oktober 2017|Geen onderdeel van een categorie|

Hedwigepolder

Volgens de conclusie van de Procureur-Generaal (Van Oven) moet de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (vervroegde onteigening Hedwigepolder) worden vernietigd. In de conclusie gaat het onder meer om de zelfrealisatie door de eigenaar van de polder. Parket HR 29-09-2017, ECLI:NL:PHR:2017:980

2017-10-10T12:04:46+02:00 10 oktober 2017|Geen onderdeel van een categorie|

BTW

De btw-landbouwregeling wordt afgeschaft. Bij de invoering van de Wet OB 1968 werd besloten tot de introductie van een bijzondere regeling voor landbouwers, mede omdat het ongewenst werd geacht om landbouwers te verplichten een btw-administratie te voeren. Door de modernisering van de landbouwsector die sindsdien heeft plaatsgevonden, verschillen landbouwers echter niet wezenlijk meer van andere

2017-10-06T14:59:29+02:00 6 oktober 2017|Geen onderdeel van een categorie|

Fosfaatreductieplan

De zuivelsector ligt op koers om de reductie te realiseren. De kortingspercentages blijven ongewijzigd en het advies van de knelgevallencommissie wordt ook toegepast bij het fosfaatreductieplan (twee extra categorieën: nieuwe bedrijven en bedrijven in een buitengewone situatie vanwege realisatie van een natuurgebied, de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur of vanwege een algemene nutsvoorziening). Kamerstukken

2017-10-06T14:58:46+02:00 6 oktober 2017|Geen onderdeel van een categorie|