Het Gerecht van de Europese Unie is van oordeel dat de Europese Commissie bij haar besluitvorming een andere procedure had moeten volgen bij de beoordeling of sprake was van staatssteun bij de Nederlandse regeling voor verwerving van natuur zoals die gold tot 2011. De Europese Commissie had eerder op een klacht van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) laten weten dat de organisaties staatssteun hebben ontvangen, maar keurde tegelijkertijd die steun goed. De Europese rechter geeft nu aan dat de Commissie opnieuw onderzoek moet gaan doen naar staatssteun. Gerecht Hof van Justitie EU, 15 oktober 2018, ECLI:EU:T:2018:680.