Verpachter mocht zijn stelling dat partijen telkens reguliere pachtovereenkomsten voor de duur van een jaar zijn aangegaan bewijzen. Hij is daar niet in geslaagd. Het hof bekrachtigt het afwijzend vonnis van de pachtkamer Groningen. Hof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7070