“Stikstofproblematiek: consequenties en oplossingsrichtingen voor de bouwpraktijk vanuit bestuursrechtelijk en civielrechtelijk perspectief” is de titel van een artikel in Bouwrecht, december 2019 (p. 623 e.v.) van de hand van A. Collignon, D.C. Orabio de Castro, E.C. Berkouwer en D. Muis. De spoedwet aanpak stikstof is bij de Eerste Kamer. Een voorlopig verslag met veel vragen: Kamerstukken I, 2019/20, 35347, nr. C.