De Rekening en Verantwoording 2017 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)is naar de Tweede Kamer gestuurd. Met ingang van 2014 is de overdracht gestart van de voormalige BBL oud en nieuw gronden naar de provincies. In de bestuursovereenkomst grond EZ-provincies (september 2013) is vastgelegd dat een oppervlakte van 8000 hectare met ingang van 2016 in 4 gelijke jaartranches zullen worden overgedragen. De toedeling van deze 8000 hectare over de individuele provincies is gebaseerd op de notitie ‘aanvulling BBL-oud grond’van de commissie Jansen 2. Men streeft er naar om de werkzaamheden binnen BBL in 2018 af te ronden. In overleg tussen LNV en Provincies is daarom besloten om de overdracht van de vierde tranche ook in 2018 te realiseren. Ook andere rijksgronden (ruim 1000 ha) wordt afgestoten. Kamerstukken II, 2017/18, 25268, nr. 167