In JBN 2019/9 vestigt J.W.A. Rheinfeld de aandacht op de beschikking van de Centrale Grondkamer van 22 november 2017, TvAR 2018/5925 (Landbank B.V./Joosen), inzake de tussentijdse opzegbaarheid van een geliberaliseerde pachtovereenkomst. Ook gaat hij in op de komende herziening van het pachtrecht.