Fosfaatrechten

Koopovereenkomst met betrekking tot fosfaatrechten. Onmogelijkheid tot nakoming door verkoper na uitstel invoering fosfaatrechtenstelsel. Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:557  

2019-02-11T14:45:58+00:00 11 februari 2019|Nieuwsflits|

Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is in ontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. (Kamerstukken II, 2018/19, 33133, nr. 2), voorzien van een toelichting en allerlei adviezen. Deze Aanvulllingswet heeft betrekking op het voorkeursrecht (Wvg), onteigening, grondexploitatie en landinrichting. Wat dat laatste betreft geeft de MvT een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling:

2019-02-11T14:45:13+00:00 11 februari 2019|Nieuwsflits|

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

Deze regeling is aangepast met betrekking tot de graasdierpremie, zodanig dat geborgd wordt dat de steun terechtkomt bij houders van graasdieren die daadwerkelijk op niet-subsidiabele gronden grazen. De ruimte die in de regeling zat, waardoor houders van graasdieren die feitelijk niet in natuurterreinen graasden toch van de regeling konden profiteren, komt daarmee te vervallen. Voorts:

2019-02-04T12:15:29+00:00 4 februari 2019|Nieuwsflits|

Verjaring

Perceel grond met woning blijft na beëindiging van pachtovereenkomst met de gemeente in gebruik bij de voormalig pachter. Gemeente vordert na meer dan twintig jaar ontruiming van het perceel. Voormalig pachter stelt eigenaar te zijn geworden van het perceel en de bebouwing daarop door verjaring ex artikel 3:105 BW. Geen sprake van bezit maar van

2019-02-04T12:14:45+00:00 4 februari 2019|Nieuwsflits|

Nieuw pachtbeleid

Er komt toch in het voorjaar van 2019 een brief naar de Tweede Kamer over de herziening van het pachtbeleid, dat inzet op duurzaam bodembeheer en op langduriger relaties tussen verpachters en pachters. Kamerstukken I, 2018/19, 35000 IIV, F

2019-02-04T12:14:13+00:00 4 februari 2019|Nieuwsflits|