Over arjan

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far arjan has created 4 blog entries.

Evaluatie Wilg

De Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) heeft in 2007 de Landinrichtingswet opgevolgd. Een nieuwe brede wetgevingsoperatie staat op stapel: de Omgevingswet. Daarin zou ook de landinrichting kunnen worden opgenomen, maar voor het zover is, moest er worden geëvalueerd. De conclusie van de onderzoekers: landinrichting wordt (te) weinig gebruikt, maar kan toch niet worden gemist bij

2017-09-05T12:01:52+02:0012 februari 2015|Nieuwsflits|

Pachtevaluatie

Het rapport over de Pachtevaluatie is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2013/14, 30448). De huidige pachtregeling moet fundamenteel worden herzien, dat is de boodschap van dit rapport. Er is in de landbouw nog steeds behoefte aan de figuur pacht, maar de huidige wet is tweeslachtig, met aan de ene kant de reguliere pacht

2017-09-05T12:03:26+02:0013 mei 2014|Nieuwsflits|

Mestverwerking

De staatssecretaris is in overleg getreden met IPO en VNG over versnelling van de procedures voor mestverwerking. Daar moet een convenant uitkomen. Oorzaken van vertraging: er worden vaak ongeschikte locaties aangevraagd, de aanvrager heeft onvoldoende kennis van zaken, effecten op de volksgezondheid is weinig over bekend, er is verzet van omwonenden. (Kamerstukken II, 2013/14, 33322,

2017-09-05T13:04:03+02:0010 oktober 2013|Nieuwsflits|

Beleidskader Gelderland NBW onderuit

Na Overijssel (ABRS 22 mei 2014, Agr. R. 2013, nr. 5733, met noot D.W. Bruil) is Gelderland aan de beurt (zaaknummer 201307089/2/R2): het aldaar gehanteerde beleidskader voor de vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet is eveneens door de rechter van de hand gewezen. Ongetwijfeld heeft ook de Provincie Gelderland een onderbouwing verschaft voor de gehanteerde

2017-09-05T12:03:45+02:007 oktober 2013|Nieuwsflits|