De staatssecretaris is in overleg getreden met IPO en VNG over versnelling van de procedures voor mestverwerking. Daar moet een convenant uitkomen. Oorzaken van vertraging: er worden vaak ongeschikte locaties aangevraagd, de aanvrager heeft onvoldoende kennis van zaken, effecten op de volksgezondheid is weinig over bekend, er is verzet van omwonenden. (Kamerstukken II, 2013/14, 33322, nr. 47). Mij dunkt dat men deze oorzaken niet kan wegnemen met een convenant. Overigens ook niet met de zesde tranche van de Crisis- en herstelwet, waarin de mestverwerking is opgenomen.