Beschrijving

In dit webinar worden de diverse aspecten van het testament voor agrarisch ondernemers behandeld. Zowel de situatie van bedrijfsoverdracht tijdens leven als de bedrijfsoverdracht na overlijden worden behandeld, waarbij verschillende aandachtspunten en praktijkvragen zullen worden behandeld, alles op basis van de laatste stand van zaken in literatuur en rechtspraak.

Niveau
Academisch niveau

Duur
1.20 uur

Studiepunten
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 1 studiepunt toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 1 PE-punt toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (SOMN) heeft 1 SOMN(BMN) PE-punt toegekend.