Beschrijving

Actualiteiten NSW

Tijdens de webinar Actualiteiten NSW staat het nieuwe Rangschikkingsbesluit centraal, dat tot stand is gekomen n.a.v. de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928. Wat houdt de nieuwe regeling in, welke gevolgen heeft dat voor de landgoedeigenaar, wat is de verwachte overgangsregeling en kun je nog op bepaalde zaken anticiperen? Voorts wordt ingegaan op het Beleidsbesluit van de Staatssecretaris van 23 juni 2020 over de Dividendbelasting bij NSW-vennootschappen. Tot slot zal nog aandacht besteed worden aan de Omzetbelasting bij de levering van nieuwe landgoederen waartoe een bouwkavel voor de bouw van een woning behoort.

Duur
53 minuten

Masterclass NSW – B.V.

In deze Masterclass wordt ingegaan op de vraag waarom je een landgoed in een NSW-B.V. zou willen onderbrengen, de voorwaarden waar aan voldaan moet worden om als NSW-B.V. te kwalificeren en alle fiscale gevolgen voor de diverse belastingen. Ook worden een aantal belangrijke aandachtspunten behandeld voor de inrichting van de statuten van de NSW-B.V. Voorts worden de mogelijkheden en onmogelijkheden besproken om een landgoed in te brengen in een stichting, en de gevolgen daarvan.

Duur
40 minuten

Kosten
€ 195,00 (voor 2 webinars)

Niveau
Academisch niveau

Studiepunten
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 1 studiepunt toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 1 PE-punt toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB): fiscaal 0,5 punt en niet-fiscaal 0,5 punt.