Beschrijving

Landinrichting als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling staat weer volop in de belangstelling. Maar hoe werkt landinrichting? In dit webinar wordt het landinrichtingsproces uit de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) op hoofdlijnen doorgenomen. De nadruk ligt daarbij op de juridische aspecten. Wat zijn belangrijke momenten en waar moet u op letten? Bijzondere aandacht is er voor inrichtingsplan, ruilplan, ruilakte en financiële afwikkeling.

Niveau
Academisch niveau

Duur
1.27 uur

Studiepunten
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 1 studiepunt toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 1 PE-punt toegekend.