Beschrijving

Bij visserij in Nederland denkt men vaak aan zee, stoere vissers en echte vissersplaatsen zoals Yerseke, Scheveningen en Urk. Ook op de Nederlandse binnenwateren speelt visserij nog steeds een belangrijke rol. Zo zijn daar nog steeds meer dan 100 geregistreerde Nederlandse beroepsvisserijbedrijven en meer dan 600.000 sportvissers actief. Deze groepen vissen op basis van een uniek systeem van regels en hebben een krachtige positie verworven. Enige kennis van het visserijrecht is daarom van belang voor juristen, rentmeesters en ambtenaren die zich bezig houden met water, milieu en ruimtelijke ordening. Tijdens deze webinar wordt uitgebreid ingegaan op de Visserijwet, andere relevante regelgeving en het regime van (oude zakelijke) visrechten.

Niveau
Academisch niveau

Duur
1.09 uur

Studiepunten
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 1 studiepunt toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 1 PE-punt toegekend.