Beschrijving

Dit webinar gaat over zonnepanelen, de voordelen daarvan en het juridisch vastleggen van eigendomsverhoudingen indien de zonnepanelen niet in eigendom zijn van de gebouw/grondeigenaar. De daarbij behorende vraagstukken zijn zeer specialistisch van aard. Toch is het juist in deze situaties erg belangrijk dat de eigendomsverhoudingen en de risico’s goed zijn vastgelegd, omdat partijen voor lange tijd aan elkaar gebonden zijn.

Niveau
Academisch niveau

Duur
1.05 uur

Studiepunten
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 1 studiepunt toegekend.
Bij de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) zijn studiepunten aangevraagd.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (SOMN) heeft 1 SOMN(BMN) PE-punt toegekend.