Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht in de periode 20 februari t/m 19 juni 2019 in Wageningen.

 

Algemeen

Het agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, agrarisch milieurecht en productiequota. De Basiscursus Agrarisch Recht heeft een inleidend karakter. In de cursus komen de belangrijkste agrarisch-rechtelijke onderwerpen aan de orde.

 

Voor wie bestemd?

De cursus is bestemd voor juristen (advocaten, notarissen, adviseurs) die werkzaam zijn in de praktijk en daarin te maken krijgen met het agrarisch recht. De cursus is voorts bestemd voor niet-juristen die in hun werk stuiten op agrarisch-rechtelijke problemen en daarin een algemene, inleidende scholing willen ontvangen. De cursus wordt op academisch niveau gegeven.

 

Opzet

De cursus is interactief, dat wil zeggen dat van de cursisten een actieve bijdrage wordt verwacht door middel van het schrijven van papers, het opzoeken van regelgeving, rechtspraak en literatuur en het bediscussiëren van stellingen. Er zijn tien bijeenkomsten van vijf uur (middag) voorafgegaan door een broodjeslunch. Bij elke bijeenkomst wordt door de docent een inleiding verzorgd en is er ruim gelegenheid voor het bespreken van door cursisten geleverde schriftelijke bijdragen. Het aantal plaatsen wordt beperkt gehouden vanwege de opzet van de basiscursus: minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers. Er is de mogelijkheid om – in overleg met de docenten – eigen praktijkervaringen in de cursus in te brengen. Cursisten ontvangen cursusmateriaal en bij goed gevolg doorlopen van de cursus een certificaat.

 

Docenten

De cursusleiding is in handen van de heer prof. mr. D.W. Bruil.
Docenten zijn de heer prof. mr. D.W. Bruil, mevrouw prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg en de heer mr. P.L. Seegers.

 

Te behandelen onderwerpen

Inleiding agrarisch recht
Pacht
Ruimtelijke ordening
Landinrichting en reconstructie
Landbouw en natuur
Agrarisch milieurecht
Bedrijfsoverdracht / bedrijfsvormen
Fiscaal agrarisch recht
Financiële administratie / jaarrekening
Marktordeningsrecht / Productiequota

 

Cursusdata

Woensdag 20 februari 2019
Woensdag 6 maart 2019
Woensdag 20 maart 2019
Woensdag 3 april 2019
Woensdag 17 april 2019
Woensdag 1 mei 2019
Woensdag 15 mei 2019
Woensdag 29 mei 2019
Woensdag 5 juni 2019
Woensdag 19 juni 2019

 

Kosten
De cursus kost € 3.400,00 (exclusief 21% BTW), inclusief cursusmateriaal, koffie/ thee en lunch.

 

Studiepunten
Bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en bij het Register Belastingadviseurs worden studiepunten aangevraagd.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Tickets

Unlimited beschikbaar
Basiscursus AR 2019  3.400,00 (excl. 21% BTW)

Vul alstublieft alle verplichte velden in