Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht in de periode 20 februari t/m 19 juni 2019 in Wageningen.

 

Algemeen

Het agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, agrarisch milieurecht en productiequota. De Basiscursus Agrarisch Recht heeft een inleidend karakter. In de cursus komen de belangrijkste agrarisch-rechtelijke onderwerpen aan de orde.

 

Voor wie bestemd?

De cursus is bestemd voor juristen (advocaten, notarissen, adviseurs) die werkzaam zijn in de praktijk en daarin te maken krijgen met het agrarisch recht. De cursus is voorts bestemd voor niet-juristen die in hun werk stuiten op agrarisch-rechtelijke problemen en daarin een algemene, inleidende scholing willen ontvangen. De cursus wordt op academisch niveau gegeven.

 

Opzet

De cursus is interactief, dat wil zeggen dat van de cursisten een actieve bijdrage wordt verwacht door middel van het schrijven van papers, het opzoeken van regelgeving, rechtspraak en literatuur en het bediscussiëren van stellingen. Er zijn tien bijeenkomsten van vijf uur (middag) voorafgegaan door een broodjeslunch. Bij elke bijeenkomst wordt door de docent een inleiding verzorgd en is er ruim gelegenheid voor het bespreken van door cursisten geleverde schriftelijke bijdragen. Het aantal plaatsen wordt beperkt gehouden vanwege de opzet van de basiscursus: minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers. Er is de mogelijkheid om – in overleg met de docenten – eigen praktijkervaringen in de cursus in te brengen. Cursisten ontvangen cursusmateriaal en bij goed gevolg doorlopen van de cursus een certificaat.

 

Docenten

De cursusleiding is in handen van de heer prof. mr. D.W. Bruil.
Docenten zijn de heer prof. mr. D.W. Bruil, mevrouw prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg en de heer mr. P.L. Seegers.

 

Te behandelen onderwerpen 

Inleiding agrarisch recht
Ruimtelijke ordening
Landinrichting en reconstructie
Landbouw en natuur
Agrarisch milieurecht
Pacht
Bedrijfsoverdracht / bedrijfsvormen
Fiscaal agrarisch recht / financiële administratie / jaarrekening
Marktordeningsrecht / Productiequota

 

Cursusdata

Woensdag 20 februari 2019
Woensdag 6 maart 2019
Woensdag 20 maart 2019
Woensdag 3 april 2019
Woensdag 17 april 2019
Woensdag 1 mei 2019
Woensdag 15 mei 2019
Woensdag 29 mei 2019
Woensdag 5 juni 2019
Woensdag 19 juni 2019

 

Deelname

Aan de cursus kunnen maximaal 20 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Lesmateriaal, lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters heeft aan deze opleiding 2 studiepunten per studiedag toegekend met een maximum van 12 studiepunten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft voor het volgen van deze opleiding 40 PE-punten toegekend. Het Register Belastingadviseurs heeft voor het volgen van deze opleiding niet-fiscaal 40,5 punt en fiscaal 4,5 punt toegekend. De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 40 PE-punten toegekend. De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 40 PE-punten toegekend.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar