Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over jacht en visserij. Er zijn allerlei publiekrechtelijke regels voor het uitoefenen van de jacht en voor de visserij, gebaseerd op de Wet natuurbescherming en de Visserijwet. Wie mag, met welke middelen en onder welke voorwaarden een geweer aanleggen of een hengel uitwerpen? Zowel jacht als visserij kennen ook een privaat-rechtelijke kant: de huur van rechten, overeenkomsten, overdracht van jachthuur en visrechten, etc.). Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor de handhaving van de verschillende vormen van regelgeving.

Deelnemers aan de cursus ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor advocaten, adviseurs, overheid en rentmeesters, die in de praktijk te maken hebben met jacht en visserij.

 

Docenten

Ruben Bil

Ruben behaalde in 2016 cum laude zijn rechtendiploma aan de Universiteit van Tilburg. Na een stage bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn is hij aan de slag gegaan als jurist bij Sportvisserij Nederland. Binnen deze organisatie houdt hij zich met name bezig met vragen en geschillen over de Visserijwet en onderliggende regelgeving, Waterwet en Wet natuurbescherming. Tevens adviseert Ruben waterschappen, provincies en gemeenten op gebied van visrechten en ondersteunt hij politie en BOA’s bij handhavingskwesties die betrekking hebben op de visserij.

 

Kees van Helvoirt

Kees is als advocaat landelijk vastgoed gespecialiseerd in de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Jachtkwesties, waarbij hij betrokken is, gaan over onder andere jachtveldgrens geschillen, faunaschade en overtredingen van de Wet natuurbescherming. Daarnaast adviseert Kees provincies, FBE’s, WBE’s, terreinbeherende organisaties en individuele jachthouders over vragen die betrekking hebben op de jacht, het populatiebeheer en de schadebestrijding.

 

 

 

 

PROGRAMMA 

13.30 uur Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur Welkom

prof. mr. D.W. Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, Rijksuniversiteit Groningen

14.15 uur Visrechten, contracten m.b.t. visrecht en toestemmingen

mr. R. (Ruben) Bil, Sportvisserij Nederland

  • Juridische basis van visrechten
  • huurovereenkomsten, machtiging en eigendom van visrechten
  • Kamer voor de Binnenvisserij
  • Visserijwet 1963 Reglementen en Uitvoeringsregelingen
  • Vistuigen, documenten
  • Bevoegdheden opsporingsambtenaren
15.30 uur PAUZE
15.45 uur Jachtrechten, overeenkomsten en toestemmingen

mr. C.F. (Kees) van Helvoirt, VanGoud Advocaten

  • Hoofdstuk 3 Wet natuurbescherming
  • Jacht, populatiebeheer en schadebestrijding
  • Jachthuur en toestemmingen grondgebruiker
  • Faunaschade
17.15 uur EINDE

 

Deelname

Inbegrepen zijn syllabus, koffie/thee en een aperitief.

Deelnemers aan de cursus ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Korting

Deelname aan de cursusmiddag kost € 295,00 exclusief 21% BTW. Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 280,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 3 PE-punten toegekend.
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 3 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 3 PE-punten toegekend.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de studiemiddag achteraf aan de deelnemers, die zowel bij aankomst als bij vertrek de intekenlijst hebben getekend, worden toegezonden.
 

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar