Actualiteitendag Agrarisch Recht 2024

Hotel en Congrescentrum Papendal Papendallaan 3, Arnhem, Gelderland, Nederland

Op vrijdag 12 januari 2024 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de

Koop Tickets €515,00 3 tickets beschikbaar

Agrarische aspecten van de Omgevingswet

Van der Valk Hotel Vianen-Utrecht Prins Bernhardstraat 75, Vianen

De Omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. In de Omgevingswet zijn verschillende voor de agrarische praktijk van belang zijnde onderwerpen geregeld, zoals onteigening, het voorkeursrecht voor gemeenten en landinrichting (herverkaveling en landelijke en stedelijke kavelruil). Daarbij gaat het enerzijds om een nieuwe vormgeving

Koop Tickets €480,00