Alles over Agro-fiscaliteit 2021 (2-daagse cursus)

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

Fiscale regelingen zijn van groot belang voor allerlei bedrijfsbeslissingen. Ook op persoonlijk vlak grijpt de fiscaliteit diep in het leven van de agrariër. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over de agro-fiscaliteit. Daarin komen alle aspecten van de agro-fiscaliteit diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende fiscaal adviseurs

Koop Tickets € 1495.00 4 tickets beschikbaar

Aanleg van kabels en leidingen, de Belemmeringenwet Privaatrecht en de nieuwe bepalingen in de Omgevingswet (fysiek/online)

Van der Valk Hotel Vianen-Utrecht Prins Bernhardstraat 75, Vianen

Het Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater Grondbeleid Adviesbureau, verzorgen samen een studiemiddag kabels en leidingen.   Doelgroep De cursus is bestemd voor rentmeesters en taxateurs, advocaten, (kandidaat-)notarissen, planeconomen, notarieel medewerkers, (fiscaal) adviseurs en grondbeleid medewerkers bij gemeenten en provincies. Meer in het algemeen gezegd is deze cursusmiddag bedoeld voor iedereen die betrokken is bij

Koop Tickets € 395.00

Natuurschoonwet (NSW) – Voorwaarden, fiscale faciliteiten, actualiteiten en meer

Fletcher Landgoed Hotel Avegoor Zutphensestraatweg 2, Ellecom

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over de Natuurschoonwet 1928 (NSW). In deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de vraag wanneer een landgoed als zodanig kan worden gerangschikt, al dan niet opengesteld. Actueel zijn de nieuwe rangschikkingsvoorwaarden, opgenomen in het per 1 januari 2021 geactualiseerde Rangschikkingsbesluit. Ook wordt uitgebreid ingegaan op

Koop Tickets € 350.00

Pacht (actualiteiten) 2021 – Vianen

Van der Valk Hotel Vianen-Utrecht Prins Bernhardstraat 75, Vianen

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Centraal staat de recente pachtrechtspraak van afgelopen jaar. Recente wetgeving en literatuur komen ook aan de orde. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. Doelgroep De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die te maken hebben met het

Koop Tickets € 440.00

Pacht (actualiteiten) 2021 – Zwolle

Van der Valk Hotel Zwolle Nieuwleusenerdijk, Zwolle

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Centraal staat de recente pachtrechtspraak van afgelopen jaar. Recente wetgeving en literatuur komen ook aan de orde. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. Doelgroep De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die te maken hebben met het

Koop Tickets € 440.00

Burenrecht

Nader te bepalen

(Herhaling cursus 2020) Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over allerlei geschillen die tussen buren kunnen ontstaan. Bij deze cursusmiddag worden de rechtsregels die dergelijke conflicten beheersen behandeld, onder de vlag “burenrecht”. Onder het burenrecht wordt verstaan al hetgeen in zakenrechtelijk opzicht kan spelen tussen eigenaars en gebruikers van naburige percelen. Tal van

Koop Tickets € 350.00

Versnipperd grondgebruik 2.0 (fysiek/online)

Van der Valk Hotel Vianen-Utrecht Prins Bernhardstraat 75, Vianen

Het Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater Rentmeesterskantoor & Grondbeleid Adviesbureau, verzorgen samen een studiemiddag  Versnipperd grondgebruik 2.0 Doelgroep De studiemiddag is bestemd voor rentmeesters en taxateurs, advocaten, (kandidaat-) notarissen, planeconomen, notarieel medewerkers, (fiscaal) adviseurs en grondbeleid medewerkers bij gemeenten en provincies. Meer algemeen voor iedereen die is betrokken bij het toepassen van grondbeleidsinstrumenten: grondverwerving,

Koop Tickets € 350.00

Alles over Pacht november 2021

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

(Herhaling cursus april 2021) Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pachtrecht. Daarin komen alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende adviseurs op dit terrein, die zich in één keer tot specialist kunnen ontwikkelen, maar

Uitverkocht € 2790.00