Burenrecht

Hotel en Congress Centre WICC Lawickse Allee 9, Wageningen

(Herhaling cursus 2020) Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over allerlei geschillen die tussen buren kunnen ontstaan. Bij deze cursusmiddag worden de rechtsregels die dergelijke conflicten beheersen behandeld, onder de vlag “burenrecht”. Onder het burenrecht wordt verstaan al hetgeen in zakenrechtelijk opzicht kan spelen tussen eigenaars en gebruikers van naburige percelen. Tal van

Koop Tickets € 350.00