Laden Evenementen

Cursus is vol – aanmelden is helaas niet meer mogelijk

 

Op vrijdag 11 januari 2019 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem een Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis nemen van de ‘state of the art’ van het agrarisch recht.

De bijeenkomst is bedoeld voor advocaten, (kandidaat)notarissen, juristen, rentmeesters, agrarisch adviseurs.

Programma

09.00 uur – 09.30 uur Ontvangst met koffie/thee
09.30 uur Welkom door de voorzitter
mr. dr. Jeroen Rheinfeld (Radboud Universiteit/IAR)
09.35 uur Is een agrarische erfrechtelijke econoom over de fiscale dood heen
prof. mr. dr. Bernard Schols (hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer Radboud Universiteit)
09.55 uur Ontwikkelingen in de pacht
mr. Lodewijk Valk (Advocaat-Generaal Hoge Raad)
10.15 uur Onteigening en erfpacht
mr. Willem Van der Werf (Van der Feltz advocaten)
10.35 uur PAUZE
11.00 uur Natuurbescherming
mr. Franca Damen (Kneppelhout & Korthals Advocaten)
11.20 uur Agrarisch omgevingsrecht
mr. Paul Bodden (Hekkelman advocaten & notarissen)
11.40 uur Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
mr. Rianne Verbakel-van Bommel (Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau)
12.00 uur Gedoogplichten
ing. Frans van Lynden (Rentmeesterskantoor van Lynden)
12.20 uur LUNCH
13.30 uur Actualiteiten fiscaal recht
mr. André Verduijn RB (Countus accountants + adviseurs)
13.50 uur Fosfaatrechten
mr. Esther Wijnne-Oosterhoff (Benthem Gratama advocaten)
14.10 uur Gebiedsontwikkeling
prof. dr. ir. Arjan Bregman (hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen)
14.30 uur Water en droogte
prof. mr. Marleen van Rijswick (hoogleraar Europees en nationaal waterrecht)
14.50 uur PAUZE
15.15 uur Grenzeloos verkavelen: uitdaging voor de regio
Johan Wedts de Swart (Provincie Zeeland) en Jan Verboven (Vlaamse Landmaatschappij)
15.35 uur Landbouwgrond
prof. mr. Willem Bruil (Instituut voor Agrarisch Recht)
15.55 uur Verjaring
mr. Robbert van Opstal (Salomons Van der Valk Advocaten)
16.15 uur LTO en het agrarisch recht
ir. Marc Calon (LTO Nederland)
16.35 uur Borrel

 

Deelname
Aan de Actualiteitendag kunnen maximaal 180 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Inbegrepen zijn syllabus, koffie/thee, lunch en een aperitief.

 

Korting
Deelname aan de Actualiteitendag kost € 495,00 exclusief 21% BTW. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) zijn de kosten
€ 480,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

  • De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters heeft 5 studiepunten toegekend.
  • De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs heeft 5 PE-punten toegekend.
  • De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat heeft 6 PE-punten toegekend.
  • Bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft 5 PE-punten toegekend.
  • De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 5 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
  • Het Register Belastingadviseurs heeft in de categorie fiscaal 1 PE-punt en niet-fiscaal 4 PE-punten            toegekend.
  • VastgoedCert heeft 6 PE-punten toegekend (telt als 1 cursusdag) voor de her-certificering van 2019.
  • Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs heeft voor het facultatieve onderdeel 6 PE-punten toegekend.
In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de studiedag aan de deelnemers worden toegezonden, mits zowel bij aankomst als bij vertrek de presentielijst is afgetekend.

 

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar