Laden Evenementen

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Centraal staat de recente pachtrechtspraak van afgelopen jaar. Recente wetgeving en literatuur komen ook aan de orde. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die te maken hebben met het prachtrecht. 

Docenten

prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
Instituut voor Agrarisch Recht
Jeroen Rheinfeld is verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht en aan FBN Juristen. Ook is hij redactielid van o.a. het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Tot slot verzorgt hij de colleges agrarisch recht aan zowel de Radboud Universiteit als aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

mr. E.H.M. (Els) Harbers
VanGoud Advocaten B.V. te Arnhem
Els Harbers is een ervaren pachtrechtadvocaat. Zij adviseert en procedeert veelvuldig over pachtzaken. Verder annoteert zij pachtuitspraken voor het Tijdschrift Agrarisch Recht, waarvan zij voorzitter van de redactie is.

 

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden)

12.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 uur Inleiding en stand van zaken
prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
13.30 uur Actualiteiten deel 1
mr. E.H.M. (Els) Harbers
14.30 uur Actualiteiten deel 2
prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
15.00 uur PAUZE
15.15 uur Actualiteiten deel 3
mr. E.H.M. (Els) Harbers
15.45 uur Actualiteiten deel 4
prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld / mr. E.H.M. (Els) Harbers
17.15 uur EINDE

 

Deelname

Deelname aan de studiemiddag kost € 440,00 exclusief 21% BTW.
Studiemateriaal, broodjeslunch en koffie/thee zijn inbegrepen.
Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal.
Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt.

Korting

Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) zijn de kosten € 425,00 exclusief 21% BTW.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
Bij de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 4 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie fiscaal 2 PE-punten en niet-fiscaal 2 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 facultatieve PE-punten toegekend.

Het Instituut voor Agrarisch Recht is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimumvoorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 4 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Pacht (actualiteiten) 2024 - Vianen
440,00 excl. btw
Onbeperkt