Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over kabels en leidingen in de agrarische praktijk.

Kabels en leidingen staan in de belangstelling, doordat er veel nieuwe infrastructuur moet worden aangelegd. Dit gebeurt ook door commerciële partijen en voor commerciële doeleinden. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en is er het nodige veranderd. Zo is de Belemmeringenwet Privaatrecht opgegaan in de Omgevingswet. Nieuw is bijvoorbeeld de wettelijke verplichting tot het betalen van een gebruiksvergoeding. Die is niet altijd van toepassing en dat is het bespreken waard. Verder blijft het uitgangspunt ‘volledige schadeloosstelling’ binnen de nieuwe regeling gehandhaafd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal inzicht worden gegeven in hoe rechters (onder de Omgevingswet: de civiele rechter) dat principe toepast.

Kortom: voldoende redenen om u in een middag te laten bijpraten en bijscholen in een interactieve cursus over (de juridische aspecten van) kabels en leidingen in de agrarische praktijk. 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor rentmeesters en taxateurs, advocaten, (kandidaat-)notarissen, planeconomen, notarieel medewerkers, (fiscaal) adviseurs en grondbeleidmedewerkers bij provincies, gemeenten en waterschappen.

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen.

Docent

mr. G.J.M. (Gert-Jan) de Jager, Kneppelhout Advocaten
Gert-Jan de Jager is meer dan twintig jaar advocaat en behandelt sinds het begin van zijn carrière zaken op het grensvlak publiek- en privaatrecht, in het bijzonder zaken rond grondverwerving en eigendomsbeperking. Recent schreef hij een preadvies over gedoogplichten onder de Omgevingswet voor de Vereniging Agrarisch Recht.

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

12.15 – 13.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 uur Waar komen we vandaan en waar staan we nu?
mr. Gert-Jan de Jager
– Laatste jurisprudentie
– Soorten gedoogplichten (van rechtswege of bij beschikking)
– Afbakening gedoogplichten
– Procedure en rechtsbescherming
14.45 uur Pauze
15.00 uur Wat moet daarvoor worden betaald en waar verder op te letten?
mr. Gert-Jan de Jager
– Schadeloosstelling
– Overgangsrecht
– Bijzonderheden, waaronder toepassing Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
17.15 uur Einde

Deelname en kosten

Deelname aan de cursusochtend kost € 375,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, koffie/thee en broodjeslunch.

Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 360,00 exclusief 21% BTW.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 4 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 3 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 4 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 4 PE-punten in de vrije ruimte toegekend.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po 

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Kabels en leiding in de agr. praktijk
375,00 excl. btw
22 beschikbaar