Fosfaatreductieplan

De fosfaatreductie wordt gemonitord door het CBS. Uit de tweede kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat per 1 juli jl. de fosfaatreductie van het maatregelpakket voor de melkveehouderij 8,3 miljoen kilogram bedroeg. Hiermee is de doelstelling van het fosfaatreductiepakket (8,2 miljoen kilogram reductie) bereikt. Voor de rest van het jaar geldt uiteraard wel dat de

2017-09-05T12:59:21+01:00 31 augustus 2017|Nieuwsflits|