Laden Evenementen

Let op: deze cursus is een herhaling van de in september volgeboekte cursus.

 

Twee belangrijke ontwikkelingen houden de agrarische sector bezig: het stelsel van fosfaatrechten en de stikstofproblematiek. Beide onderwerpen komen aan de orde in deze actuele cursusmiddag, waarmee u weer helemaal op de hoogte raakt van de stand van zaken en de valkuilen die er nog liggen.

 

Doelgroep

De cursusmiddag is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid en rentmeesters, die te maken hebben met agrarische bedrijven en vergunningverlening.

 

Docenten

Willem BruilD.W. (Willem) Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht

Willem werkt bij het Instituut voor Agrarisch Recht en houdt zich bezig met alle aspecten van dit rechtsgebied.

 

 

F.H. (Franca) Damen, Damen Legal

Franca is advocaat bij Damen Legal. Zij is gespecialiseerd in het bijzonder in het agrarisch recht, omgevingsrecht, milieurecht en natuurbeschermings-recht. In 2014 behaalde zij cum laude de Grotius specialisatieopleiding ruimtelijke ordening en milieurecht. Franca schrijft regelmatig artikelen voor haar website en verschillende juridische en niet-juridische vakbladen.

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

12.15 – 13.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 – 13.15 uur Welkom / inleiding

mr. D.W. (Willem) Bruil

13.15 – 15.00 uur Fosfaatrechten

mr. D.W. (Willem) Bruil

Aan de orde komen het stelsel van fosfaatrechten en ontwikkelingen in de wetgeving (wetsvoorstel wijziging Meststoffenwet), alsmede de jurisprudentie over pacht en fosfaatrechten, in- en uitschaarders, melkproductie en fosfaatrechten, knelgevallen of niet, stand van zaken procedures enzovoorts.

15.00 – 15.15 uur PAUZE
15.00 – 17.15 uur Stikstof en landbouw

mr. F.H. (Franca) Damen

Behandeld worden de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof, de gevolgen daarvan voor de praktijk (zoals meldingen, onherroepelijke vergunningen, extern salderen, beweiden en bemesten) en alle ontwikkelingen van nadien.

17.15 uur EINDE

Deelname

Aan de studiemiddag kunnen maximaal 26 personen fysiek deelnemen. Deelname via livestream is ook mogelijk. Het Van der Valk Hotel Vianen 1,5 meter protocol kunt u hier inzien. Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen.

 

Korting

Deelname aan de studiemiddag kost € 350,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen studiemateriaal, broodjeslunch en koffie/thee. Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 335,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

  • De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
  • De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
  • De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
  • De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
  • De Stichting Opleiding Medewerkers in het notariaat (SOMN) heeft 4 PE-punten toegekend.
  • Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie niet-fiscaal 4 PE-punten toegekend.
  • Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 PE-punten toegekend.
De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar