Laden Evenementen

Het door handelaren voor de agrarische waarde kopen van percelen agrarische grond, die vervolgens opknippen in kleine stukken en verkopen voor een te hoge niet-marktconforme prijs, wordt algemeen beschouwd als misleiding en oplichting en zorgt voor ernstige versnippering van grondeigendom en -gebruik. Het opknippen en doorverkopen aan consumenten vindt doorgaans plaats op basis van een samenstel van suggestieve en in samenhang beschouwd onjuiste uitingen, gericht op een mogelijk lucratieve (stedelijke) ontwikkeling. Om dit omvangrijke en zeer actuele thema en de bijbehorende aandachtspunten en oplossingsrichtingen voor de (agrarisch) adviseur en beleidsmedewerker te bespreken organiseert het Instituut voor Agrarisch Recht deze studiemiddag in samenwerking met Overwater Rentmeesterskantoor & Grondbeleid Adviesbureau.

 

Meer informatie en aanmelden is binnenkort mogelijk.