Aanleg van kabels en leidingen, de Belemmeringenwet Privaatrecht en de nieuwe bepalingen in de Omgevingswet (fysiek/online)

Van der Valk Hotel Vianen-Utrecht Prins Bernhardstraat 75, Vianen

Het Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater Grondbeleid Adviesbureau, verzorgen samen een studiemiddag kabels en leidingen.   Doelgroep De cursus is bestemd voor rentmeesters en taxateurs, advocaten, (kandidaat-)notarissen, planeconomen, notarieel medewerkers, (fiscaal) adviseurs en grondbeleid medewerkers bij gemeenten en provincies. Meer in het algemeen gezegd is deze cursusmiddag bedoeld voor iedereen die betrokken is bij

Koop Tickets € 395.00

Pacht (actualiteiten) 2021 – Vianen

Van der Valk Hotel Vianen-Utrecht Prins Bernhardstraat 75, Vianen

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Centraal staat de recente pachtrechtspraak van afgelopen jaar. Recente wetgeving en literatuur komen ook aan de orde. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. Doelgroep De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die te maken hebben met het

Koop Tickets € 440.00

Versnipperd grondgebruik 2.0 (fysiek/online)

Van der Valk Hotel Vianen-Utrecht Prins Bernhardstraat 75, Vianen

Het Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater Rentmeesterskantoor & Grondbeleid Adviesbureau, verzorgen samen een studiemiddag  Versnipperd grondgebruik 2.0 Doelgroep De studiemiddag is bestemd voor rentmeesters en taxateurs, advocaten, (kandidaat-) notarissen, planeconomen, notarieel medewerkers, (fiscaal) adviseurs en grondbeleid medewerkers bij gemeenten en provincies. Meer algemeen voor iedereen die is betrokken bij het toepassen van grondbeleidsinstrumenten: grondverwerving,

Koop Tickets € 350.00