GS Noord-Brabant heeft een vergunning verleend voor het veranderen van een varkenshouderij nabij het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak. De natuurtoestemming is gebaseerd op het PAS. GS kon geen toestemming verlenen voor het realiseren van het project nabij een Natura 2000-gebied onder verwijzing naar de passende beoordeling die voor het PAS is gemaakt. Niet alles kan meer na de uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019. Maar dat wil niet zeggen dat helemaal niets meer kan. De rechtbank zal GS de kans geven om het motiveringsgebrek in het bestreden besluit te herstellen, onder meer omdat het bedrijf al in werking is en een verzoek om externe saldering heeft ingediend. Daarom krijgt GS 26 weken de tijd om een herstelbesluit te nemen. Rechtbank Oost-Brabant 04-10-2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5670