De nieuwe pachtprijzen zijn gepubliceerd in Stcrt. 2018, nr. 33543 (wijziging Uitvoeringsregeling pacht).