Onder andere over de brief van minister Schouten over de nieuwe pachtregelgeving is een algemeen overleg gehouden op 27 maart 2019: Kamerstukken II, 2018/19 27924, nr. 74.