Weigering jachtakte. De rechtbank is op grond van de op 19 september 2018 in werking getreden Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 bevoegd van het beroep kennis te nemen. De rechtbank is van oordeel dat de minister van Veiligheid en Justitie in redelijkheid heeft kunnen vinden dat eiser verkeert in criminele kringen en dat hij op grond van artikel 3.28, derde lid, aanhef en onder a van de Wet natuurbescherming de jachtakte kon weigeren. Rechtbank Oost-Brabant, 28-11-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5912