Tussenuitspraak. Extra geurhinder mestverwerker in overbelaste situatie. Het bestreden besluit laat een mestverwerkingsinstallatie toe bij een varkenshouderij bij de dorpskern van Asten. Door de varkenshouderij is al sprake van een overbelaste situatie. De mestverwerkingsinstallatie voegt hier extra geurhinder aan toe. Mag dat? De rechtbank heeft de Stichting advisering bestuursrechtspraak de kwestie met spoed laten onderzoeken. De StAB heeft aangegeven dat wordt voldaan aan de richt- en grenswaarden in artikel 13, vierde lid van de provinciale beleidsregel voor geurhinder. Verweerder moet echter nog motiveren of er in dit geval reden is om af te wijken van deze beleidsregel. Daarom doet de rechtbank een tussenuitspraak. Daarom wordt ook de omgevingsvergunning geschorst. De StAB heeft uitgerekend dat de geurhinder van de mestverwerkingsinstallatie gelijk staat aan het houden van 30 zeugen en 101 gespeende biggen. Vergunninghouder houdt al 100 zeugen minder met het oog op een mogelijke sanering. Daarom bepaalt de rechtbank dat de schorsing vervalt als vergunninghouder tot de einduitspraak 100 zeugen minder houdt. Rechtbank Oost-Brabant 13-07-2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:3501