Appellante kan geen beroep doen op de knelgevallenregeling in artikel 12, tweede lid, van de Regeling en artikel 72 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Niet aannemelijk dat sprake is van een individuele en disproportionele last. CBB 21-04-2020, ECLI:NL:CBB:2020:281

Wettelijke grondslag in artikel 13 van de Landbouwwet. De inningstermijn in artikel 8 van de Regeling is niet dwingend, maar regelend van aard. Van strijd met het vertrouwens- of rechtszekerheidsbeginsel is geen sprake. CBB 21-04-2020, ECLI:NL:CBB:2020:280