Knelgevallenregeling. Verweerder heeft een onjuist aantal wachtdagen gehanteerd, zodat het vervangingsbesluit niet zorgvuldig is genomen. Het beroep is gegrond en het College voorziet zelf in de zaak. De totale melkproductie van appellant moet worden verhoogd, waardoor hij voldoet aan de 5%-drempel van de knelgevalleregeling. Het College stelt het fosfaatrecht van appellant (na generieke korting) vast op 6.020 kg. CBB 16-11-2021, ECLI:NL:CBB:2021:991