Jongveeopfokbedrijf. Niet in geschil is dat appellante geen melk produceert. Zij is daarmee geen nieuw gestart bedrijf in de zin van artikel 72 van het Uitvoeringsbesluit. Het betoog dat appellante op gelijke voet met melkproducerende bedrijven een beroep moet kunnen doen op de startersregeling slaagt niet. Voor zover appellante nadelig getroffen wordt door het achterwege blijven van een ontheffing is niet gebleken dat dit nadeel onevenredig is in verhouding tot de met het besluit  gediende doelen, mede omdat de gevolgen deels voortvloeien uit keuzes die voor risico van appellante zelf komen. Geen individuele en buitensporige last. Overschrijding redelijke termijn. CBB 12-10-2021, ECLI:NL:CBB:2021:935.