Laden Evenementen

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak over de pacht.
Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die te maken hebben met het pachtrecht.

  

Docenten

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil
Instituut voor Agrarisch Recht, Rijksuniversiteit Groningen

 

 

mr. E.H.M. (Els) Harbers
VanGoud Advocaten B.V. te Arnhem

 

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden)

 

12.00 – 13.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 – 13.30 uur Inleiding en stand van zaken wijziging pachtwetgeving

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil

13.30 – 14.30 uur Kwalificatie pacht

mr. E.H.M. (Els) Harbers

14.30 – 15.00 uur Bedrijfsmatigheid

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil

15.00 – 15.15 uur PAUZE
15.15 – 15.45 uur Pacht en (fosfaat)rechten

mr. E.H.M. (Els) Harbers

15.45 – 17.15 uur Overige recente rechtspraak

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil / mr. E.H.M. (Els) Harbers

17.15 uur EINDE, borrel

 

Deelname

Aan de studiemiddag kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus. Digitale syllabus ontvangen deelnemers circa 1 week voor aanvang studiemiddag.

 

Korting

Deelname aan de studiemiddag kost € 440,00 exclusief 21% BTW.
Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) zijn de kosten € 425,00 exclusief 21% BTW. Studiemateriaal, broodjeslunch en koffie/thee zijn inbegrepen.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie niet-fiscaal met fysieke bijeenkomst 4 PE-punten toegekend.
Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 4 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 punten VA (vrije ruimte/activiteiten) toegekend.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de studiemiddag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

 

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar